Noord-Zweden

Voor informatie over voorkomen en zwerfsteen-beschrijvingen: zie 'Zwerfstenen in Beeld >Zwerfsteensoorten'

Norrlandgranieten

Sorselegranieten

Revsundgranieten

Nordingra monzo- en leuco-gabbro's

Angermanland tweeglimmer-granieten

Nordingra-rapakivi's

Ragunda-rapakivi's

Ragunda sferoliet-porfieren