Zwerfstenen, bodem en landschap in beeld

Over Drentse keien valt veel te vertellen. Iedere steen heeft zijn eigen verhaal. Wat is het voor steen, waar komt die vandaan en wat maakt hem zo bijzonder?

 

Zwerfkeien zijn de stille getuigen van een klimaatperiode, lang geleden, die we gerust mogen betitelen als een bijzonder barre tijd. Kou, ijs en sneeuw bepaalden ons landschap. We kunnen ons nauwelijks een voorstelling maken dat een deel van ons land duizenden jaren achtereen het randgebied vormde van een landijskap die op die van Antarctica leek, die Europa duizenden jaren achtereen in zijn ijzige greep hield.

De gevolgen van de ijsbedekking zijn op talloze plaatsen in ons landschap op te merken. Overal in Drenthe liggen grote en kleine afgeronde rotsblokken. Sommige zijn zo groot dat we moeite hebben ons voor te stellen hoe deze vele duizenden kilo's zware steenblokken door ijs vervoerd zijn. Bij graafwerkzaamheden komen we bodemlagen tegen die door krachten van het ijs opgedrukt en als een tafellaken verfrommeld zijn. 

Rijdend in de auto, fietsend of tijdens een wandeling merken we bijzondere en soms opmerkelijke terreinvormen op in het landschap. Vreemde kuilen, glooiingen, zandruggen, droge dalen, afgewisseld met prachtige vergezichten, om nog maar te zwijgen over de vele honderden vennetjes die in Drenthe heel toepasselijk 'veenties' worden genoemd. 

Onderstaande video's maken u deelgenoot van de gevolgen van deze barre tijden. Zij vertellen het verhaal van de ijstijd.

 

In het eerste deel komen bodem en landschapsvormen in Drenthe aan de orde. In het tweede deel gaan we in op allerlei aspecten van zwerfkeien.

 

Bodem en landschap in Drenthe

Opmerkelijke keien in Drenthe