Hoe nu verder?

We hoeven maar een hoop zwerfstenen te bekijken om vast te stellen dat de meeste keien nogal van elkaar verschillen. Dit heeft vooral te maken met hun ontstaanswijze, structuur en samenstelling. Ook maakt het uit of zwerfstenen verweerd zijn of niet. Een verweerde akkersteen ziet er voor beginners volkomen anders uit dan een vergelijkbare kei uit de keileem.

 

De structuur van zwerfstenen geeft aanwijzingen over hoe en waar het gesteente is ontstaan. Indien we een graniet, een kwartsporfier en obsidiaan met elkaar vergelijken, dan zien we drie in uiterlijk sterk van elkaar verschillende gesteenten. Toch verschillen ze nauwelijks in chemische samenstelling.

 

Rapakivi-graniet - Zwerfsteen van Ellertshaar (Dr.)

Ondanks dat deze drie gesteenten chemisch nagenoeg identiek zijn, zien ze er erg verschillend uit. Het verschil in uiterlijk wordt veroorzaakt door hoe ze zijn ontstaan.

Kwarts-porfier - Zwerfsteen van het Hoge Veld, Norg (Dr.)

Dit is een Gustavsporfier, een gidsgesgteente uit Dalarne in Midden-Zweden. Deze porfier heeft een granietische samenstelling.

Obsidiaan - San Bernardino County, Californië, USA

Obsidiaan is een zgn. uitvloeiingsgesteente dat door snelle afkoeling en taaiheid van de lava geen kristallen bevat. Het is puur gesteenteglas.

 

Het kost tijd en oefening om zich een aantal gesteentebeelden en structuren eigen te maken. Willen we zwerfstenen leren herkennen dan kunnen we niet zonder die beelden. We leren pas graniet herkennen als we behalve structuur ook de bestanddelen kwarts en veldspaat en glimmer herkennen. Kennen we daarnaast ook de belangrijkste verschillen tussen magmatische  en metamorfe gesteenten, dan zijn de belangrijkste ‘hobbels’ genomen. 

 

Blauwe kwarts in verweerde graniet - Zwerfsteen van het Hoge Veld, Norg (Dr.) 

Kwarts vormt meest glazige korrels en aggregaten in graniet. Kwarts kan verschillend gekleurd zijn.

Veldspaattablet in verweerde graniet - Zwerfsteen van het Hoge Veld, Norg (Dr.)

Veldspaat vormt het hoofdbestanddeel in graniet. Het gesteente dankt er zijn kleur aan. Vaak vormt veldspaat hoekige tabletten.

Biotiet-graniet - Zwerfsteen van Gaarkeuken (Gr.)

Biotiet vormt zwarte schubjes in het gesteente.

 

In het laatste hoofdstuk ' Welke stenen vind je het meest' krijgt u een indruk van de veelheid aan zwerfsteentypen en hun structuren. De zwerfstenen zijn in groepen gerangschikt om ze makkelijker te leren herkennen. Per zwerfsteensoort worden meerdere exemplaren afgebeeld, zowel verweerd als onverweerd, gewoon zwerfstenen dus zoals die te vinden zijn in zandverstuivingen, langs akkers, in groeves of in bouwputten.