Nieuw

Het Groot Keienboek

Een platenatlas over noordelijke zwerfstenen

Stenen zoeken is een leuke bezigheid. Veel mensen doen het, kinderen niet in het minst.Kleurige stenen met boeiende structuren vinden we vooral onder noordelijke zwerfstenen. Deze zijn in de voorlaatste ijstijd door gletsjerijs uit Scandinavië naar ons land vervoerd. Heb je na een middagje zoeken een serie mooie stenen gevonden, dan wil je graag weten wat je gevonden hebt. Waar moet je op letten, wat is karakteristiek en is het een graniet of toch een gneis? Om van al die andere soorten maar te zwijgen.

Enige jaren geleden zijn Marja Braaksma en ik begonnen met het uitgeven van foto determinatiegidsen. De drie gidsen kunnen thuis geraadpleegd worden, maar zijn door hun formaat ook geschikt om mee te nemen in het veld. Hoewel er in de gidsen veel herkenbare zwerfsteensoorten zijn afgebeeld, merk je na een zoektocht al snel dat er van graniet heel veel variaties bestaan. Hetzelfde geldt voor de meeste andere zwerfstenen. Daarnaast heb je ook nog gidsgesteenten. Deze zijn vooral interessant omdat bekend is waar ze vandaan komen. Om stenenzoekers en zwerfsteenverzamelaars een betere mogelijkheid te geven om zelf gevonden stenen te herkennen en op naam te brengen, is een nieuw boek verschenen: een alomvattende platenatlas over noordelijke zwerfstenen.

Het Groot Keienboek' is uitgegeven op A-4 formaat en telt bijna 500 pagina's, waarvan het merendeel als fotopagina. Het platenboek bevat duizenden foto's van noordelijke zwerfstenen.

 

Het eerste gedeelte bevat een aantal inleidende hoofdstukken:

– Inleiding

– Nederland deltaland,

Overal stenen

– IJstijden en zwerfstenen in Nederland

– Zwerfsteenkunde, wetenschap en liefhebberij

Wat zijn gidsgesteenten

Zwerfsteengezelschappen en zwerfsteentellingen

– Geologie van Scandinavië

– Waar zoek je zwerfstenen?

Zwerfsteenherkenning voor beginners ( 6 subhoofdstukken)

Structuren in zwerfstenen

– Mineralen in zwerfstenen

- Indeling van gesteenten

Fotopagina’s met zwerfsteensoorten

– IJstijdsporen op zwerfstenen

– Verklarende woordenlijst

– Websites over zwerfstenen en geologische musea

– Interessante zwerfsteenliteratuur

– Register

– Verantwoording

 

Een groot deel van het Groot Keienboek bestaat uit fotopagina’s van zwerfsteensoorten. Op iedere fotopagina worden afhankelijk van steensoort/gidsgesteente zo mogelijk minimaal zes tot acht foto’s geplaatst. In enkele gevallen worden per steensoort twee foto-pagina’s ingeruimd met voorbeelden van verweerde, keileemverse, door branding afgerolde en ook van gepolijste zwerfstenen. Hierdoor krijgt de lezer snel een overzichtelijk beeld hoe zwerfstenen van dezelfde soort er uit kunnen zien.

Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie? Neem contact op met Marja Braaksma (email: m.braaksma07@gmail.com)

 

Nieuwe artikelen
Stenen raap je op omdat ze mooi van vorm en kleur zijn

Stenen in onze bodem noemen we zwerfstenen. De meeste hebben een flinke reis achter de rug. Ze zijn na veel omzwervingen, via rivieren of in gletsjerijs, in ons land terecht gekomen. 

Deze website geeft informatie over zwerfstenen, welke soorten hier voorkomen, hoe die er uit zien, waar je ze kunt vinden en ook hoe ze in ons land zijn terechtgekomen. 

Oerrivieren, ijstijden en gletsjerijs komen hierbij vanzelf in beeld en ook de sporen die deze in onze bodem achterlieten. 

Bent U nieuwsgierig naar meer informatie over zwerfstenen, ijstijden en bodemlagen, kijk ook dan eens op: 

 

www.kijkeensomlaag.nl                         

                          https://huishoutsteen.wordpress.com

Deze website is nog volop in bewerking, vandaar dat sommige hoofdstukken en artikelen niet compleet zijn of ontbreken