In dit item ziet u in één oogopslag welke artikelen het laatst op deze site zijn gepubliceerd.

Aanvullingen in 2018

001. Zwerfstenen voor beginners - https://stenenzoeken.jouwweb.nl/zwerfstenen/zwerfstenen-voor-beginners

        met 11 subhoofdstukken

002. De keientuin in Borger - https://stenenzoeken.jouwweb.nl/zwerfsteenverhalen/de-keientuin-in-borger-co

003. Namen van stenen - https://stenenzoeken.jouwweb.nl/zwerfstenen/namen-van-stenen

004. Mineralen in zwerfstenen - https://stenenzoeken.jouwweb.nl/mineralen-in-zwerfstenen-1

005. Basalt - https://stenenzoeken.jouwweb.nl/welke-steen-heb-ik/basalt met 5 subhoofdstukken

006. Ontstaan ijstijden - https://stenenzoeken.jouwweb.nl/ijstijdverhalen/ontstaan-ijstijden

007. De Europese Amazone - https://stenenzoeken.jouwweb.nl/ijstijdverhalen/de-europese-amazone

008. Rode Oostzee-porfier - https://stenenzoeken.jouwweb.nl/zwerfstenen-in-beeld/zwerfsteensoorten/rode-oostzee-porfier

009. Determinatiegidsen - https://stenenzoeken.jouwweb.nl/wat-is-nieuw/determinatiegidsjes

010. Cursusprogramma Hunebedcentrum 2019 - https://stenenzoeken.jouwweb.nl/wat-is-nieuw/cursusprogramma

011. Alles over Noord-Baltische rapakivi-graniet - https://stenenzoeken.jouwweb.nl/zwerfstenen-in-beeld/zwerfsteensoorten/noordbaltische-rapakivigraniet

 

Aanvullingen in 2019

012. Afbeeldingen van gidsgesteenten uit de noordoostelijke Oostzee -  https://stenenzoeken.jouwweb.nl/noordoostelijke-oostzee

013. De bodem vertelt. Hoofdstukken over het Vroeg-, Midden- en Laat-Pleistoceen - https://stenenzoeken.jouwweb.nl/ijstijdverhalen/de-bodem-vertelt

014. Norrlandgraniet - https://stenenzoeken.jouwweb.nl/zwerfstenen-in-beeld/zwerfsteensoorten/norrlandgranieten

015. Viborgiet, een zeldzame zwerfsteensoort uit Haren (Gr.)

https://stenenzoeken.jouwweb.nl/zwerfstenen-in-beeld/zwerfsteensoorten/viborgiet

016. Gidsgesteenten van de Aland-archipel - https://www.stenenzoeken.nl/aland

017. Het Hondsrug-complex - https://www.stenenzoeken.nl/ijstijdverhalen/het-hondsrug-complex

018. Wat zijn ijsstromen - https://www.stenenzoeken.nl/ijstijdverhalen/ijsstromen-wat-zijn-het

019. De Kleine IJstijd - https://www.stenenzoeken.nl/ijstijdverhalen/de-kleine-ijstijd

020. Saale en Warthe. Twee ijstijden? - https://www.stenenzoeken.nl/ijstijdverhalen/saale-en-warthe-twee-ijstijden

021. Drenthe-stadium, Hondsrug en Warthe eindmorene - https://www.stenenzoeken.nl/ijstijdverhalen/saale-en-warthe-twee-ijstijden/drenthe-stadium-hondsrug-en-warthe-eindmorene

022. Hondsrug- en Warthe-keileem - https://www.stenenzoeken.nl/ijstijdverhalen/saale-en-warthe-twee-ijstijden/hondsrug-en-warthe-keileem

023. De laatste 4000 jaar Weichsel-ijstijd - https://www.stenenzoeken.nl/ijstijdverhalen/de-laatste-4000-jaar-weichsel-ijstijd

024. De steen van de dag, in deze rubriek veel nieuwe foto's geplaatst - https://www.stenenzoeken.nl/steen-van-de-dag

025. Keileem in soorten - https://www.stenenzoeken.nl/ijstijdverhalen/keileem-in-soorten

026. Heerenveen-keileem - https://www.stenenzoeken.nl/ijstijdverhalen/keileem-in-soorten/heerenveen-keileem

027. Noordhorn-keileem - https://www.stenenzoeken.nl/ijstijdverhalen/keileem-in-soorten/noordhorn-keileem

028. Assen-keileem - https://www.stenenzoeken.nl/ijstijdverhalen/keileem-in-soorten/assen-keileem

029. Nieuweschoot-keileem - https://www.stenenzoeken.nl/ijstijdverhalen/keileem-in-soorten/nieuweschoot-keileem

030. Emmen-keileem - https://www.stenenzoeken.nl/ijstijdverhalen/keileem-in-soorten/emmen-keileem

031. Voorst-keileem - https://www.stenenzoeken.nl/ijstijdverhalen/keileem-in-soorten/voorst-keileem

032. Oudemirdum-keileem - https://www.stenenzoeken.nl/ijstijdverhalen/keileem-in-soorten/oudemirdum-keileem

033. Dekzand - https://www.stenenzoeken.nl/ijstijdverhalen/dekzand

034. Dekzand in soorten - https://www.stenenzoeken.nl/ijstijdverhalen/dekzand/dekzand-in-soorten

035. Zand en zandstenen - https://www.stenenzoeken.nl/welke-steen-heb-ik/zand-en-zandstenen

036. Van zand tot zandsteen - https://www.stenenzoeken.nl/welke-steen-heb-ik/zand-en-zandstenen/van-zand-tot-zandsteen

037. Zwerfstenen van zandsteen - https://www.stenenzoeken.nl/welke-steen-heb-ik/zand-en-zandstenen/zwerfstenen-van-zandsteen

038. Zandsteensoorten uit Scandinavië - https://www.stenenzoeken.nl/welke-steen-heb-ik/zand-en-zandstenen/zandstenen-uit-scandinavie

039. Jotnische zandstenen - https://www.stenenzoeken.nl/welke-steen-heb-ik/zand-en-zandstenen/zandstenen-uit-scandinavie/jotnische-zandsteen

040. Overige Precambrische zandstenen - https://www.stenenzoeken.nl/welke-steen-heb-ik/zand-en-zandstenen/zandstenen-uit-scandinavie/overige-precambrische-zandstenen

041 - Paleozoïsche en jongere zandstenen - https://www.stenenzoeken.nl/welke-steen-heb-ik/zand-en-zandstenen/zandstenen-uit-scandinavie/paleozoische-en-jongere-zandstenen

042. Zandstenen van oostelijke herkomst - https://www.stenenzoeken.nl/welke-steen-heb-ik/zand-en-zandstenen/zandstenen-van-oostelijke-herkomst

042. Zandstenen van Maas en Rijn - https://www.stenenzoeken.nl/welke-steen-heb-ik/zand-en-zandstenen/zandstenen-van-Maas-en-Rijn

043. Graniet - https://www.stenenzoeken.nl/welke-steen-heb-ik/graniet

044. Syeniet - https://www.stenenzoeken.nl/welke-steen-heb-ik/syeniet

045. Dioriet -  https://www.stenenzoeken.nl/welke-steen-heb-ik/dioriet

046. Gabbro - https://www.stenenzoeken.nl/welke-steen-heb-ik/gabbro

047. Bijzondere vondsten - https://www.jouwweb.nl/v2/website/967128/editor/page/3777771

050. In het menu is een zoekfunctie toegevoegd. Klik op het vergrootglas-pictogram

051. In de menubalk zijn alle submenu's vervangen door aanklikbare plaatjes die het betreffende onderwerp aangeven

052. De website is nu volledig zichtbaar en leesbaar op mobiele apparaten

053. You-tube en zwerfstenen - https://www.stenenzoeken.nl/you-tube-en-zwerfstenen

054. You-tube en landschap - https://www.stenenzoeken.nl/you-tube-en-landschap

055. Zwerfsteensites op het web. Nieuwe links - https://www.jouwweb.nl/v2/website/967128/editor/page/3791169

056. Diabaas - https://www.stenenzoeken.nl/welke-steen-heb-ik/welke-steen-heb-ik-1/diabaas

Aanvullingen 2020

057. Helleflint - https://www.stenenzoeken.nl/welke-steen-heb-ik/welke-steen-heb-ik-1/helleflint

058. De menu-items boven aan de homepage starten met een diavoorstelling

059. Een bijzondere kei van gewicht - https://www.stenenzoeken.nl/steen-van-de-dag/een-bijzondere-kei-van-gewicht

060. Leptiet - https://www.stenenzoeken.nl/welke-steen-heb-ik/welke-steen-heb-ik-1/leptiet

061. Zwerfsteenfossielen - https://www.stenenzoeken.nl/fossielen-in-beeld/zwerfsteenfossielen

061. Rugose koralen - https://www.stenenzoeken.nl/fossielen-in-beeld/zwerfsteenfossielen/rugose-koralen-siluur

062. Fossielen interactief (cd-rom presentaties) - https://www.stenenzoeken.nl/fossielen-interactief

063. Rugose koraalsoorten - https://www.stenenzoeken.nl/fossielen-in-beeld/zwerfsteenfossielen/rugose-koralen-welke-soorten

064. Tabulate koralen - https://www.stenenzoeken.nl/fossielen-in-beeld/zwerfsteenfossielen/tabulate-koralen

065. Favosieten - https://www.stenenzoeken.nl/favosieten

066. Halysieten (kettingkoralen) - https://www.stenenzoeken.nl/fossielen-in-beeld/zwerfsteenfossielen/halysieten

067. Syringopora - https://www.stenenzoeken.nl/fossielen-in-beeld/zwerfsteenfossielen/syringopora-orgelpijpkoraal

068. Thecia's - https://www.stenenzoeken.nl/fossielen-in-beeld/zwerfsteenfossielen/thecia-s

069. Alveolites, Subalveolites en Coenites - https://www.stenenzoeken.nl/fossielen-in-beeld/zwerfsteenfossielen/alveolieten-en-subalveolieten

070. Takvormige tabulate koralen - https://www.stenenzoeken.nl/fossielen-in-beeld/zwerfsteenfossielen/takvormige-tabulate-

koralen

071. Overige tabulate koralen - https://www.stenenzoeken.nl/fossielen-in-beeld/zwerfsteenfossielen/overige-tabulate-koralen

072. Fossiele zwerfsteenkoralen, inleiding - https://www.stenenzoeken.nl/fossielen-in-beeld/zwerfsteenfossielen/fossiele-zwerfsteenkoralen

073. Serpentiniet - https://www.stenenzoeken.nl/welke-steen-heb-ik/welke-steen-heb-ik-1/serpentiniet

074. Heliolieten - https://www.stenenzoeken.nl/fossielen-in-beeld/zwerfsteenfossielen/heliolieten

075. Stromatoporen - https://www.stenenzoeken.nl/fossielen-in-beeld/zwerfsteenfossielen/stromatoporen-1/stromatoporen

076. Stromatoporen als zwerfsteen - https://www.stenenzoeken.nl/fossielen-in-beeld/zwerfsteenfossielen/stromatoporen-1/stromatoporen-als-zwerfsteen

077. Het kalkskelet van een stromatoor - https://www.stenenzoeken.nl/fossielen-in-beeld/zwerfsteenfossielen/stromatoporen-1/het-kalkskelet-van-een-stromatopoor

078. Welke soorten kun je vinden? - https://www.stenenzoeken.nl/fossielen-in-beeld/zwerfsteenfossielen/stromatoporen-1/welke-soorten-kun-je-vinden