In dit item ziet u in één oogopslag welke artikelen het laatst op deze site zijn gepubliceerd.

Aanvullingen in 2018

001. Zwerfstenen voor beginners - https://stenenzoeken.jouwweb.nl/zwerfstenen/zwerfstenen-voor-beginners

        met 11 subhoofdstukken

002. De keientuin in Borger - https://stenenzoeken.jouwweb.nl/zwerfsteenverhalen/de-keientuin-in-borger-co

003. Namen van stenen - https://stenenzoeken.jouwweb.nl/zwerfstenen/namen-van-stenen

004. Mineralen in zwerfstenen - https://stenenzoeken.jouwweb.nl/mineralen-in-zwerfstenen-1

005. Basalt - https://stenenzoeken.jouwweb.nl/welke-steen-heb-ik/basalt met 5 subhoofdstukken

006. Ontstaan ijstijden - https://stenenzoeken.jouwweb.nl/ijstijdverhalen/ontstaan-ijstijden

007. De Europese Amazone - https://stenenzoeken.jouwweb.nl/ijstijdverhalen/de-europese-amazone

008. Rode Oostzee-porfier - https://stenenzoeken.jouwweb.nl/zwerfstenen-in-beeld/zwerfsteensoorten/rode-oostzee-porfier

009. Determinatiegidsen - https://stenenzoeken.jouwweb.nl/wat-is-nieuw/determinatiegidsjes

010. Cursusprogramma Hunebedcentrum 2019 - https://stenenzoeken.jouwweb.nl/wat-is-nieuw/cursusprogramma

011. Alles over Noord-Baltische rapakivi-graniet - https://stenenzoeken.jouwweb.nl/zwerfstenen-in-beeld/zwerfsteensoorten/noordbaltische-rapakivigraniet

 

Aanvullingen in 2019

012. Afbeeldingen van gidsgesteenten uit de noordoostelijke Oostzee -  https://stenenzoeken.jouwweb.nl/noordoostelijke-oostzee

013. De bodem vertelt. Hoofdstukken over het Vroeg-, Midden- en Laat-Pleistoceen - https://stenenzoeken.jouwweb.nl/ijstijdverhalen/de-bodem-vertelt

014. Norrlandgraniet - https://stenenzoeken.jouwweb.nl/zwerfstenen-in-beeld/zwerfsteensoorten/norrlandgranieten

015. Viborgiet, een zeldzame zwerfsteensoort uit Haren (Gr.)

https://stenenzoeken.jouwweb.nl/zwerfstenen-in-beeld/zwerfsteensoorten/viborgiet

016. Gidsgesteenten van de Aland-archipel - https://www.stenenzoeken.nl/aland

017. Het Hondsrug-complex - https://www.stenenzoeken.nl/ijstijdverhalen/het-hondsrug-complex

018. Wat zijn ijsstromen - https://www.stenenzoeken.nl/ijstijdverhalen/ijsstromen-wat-zijn-het

019. De Kleine IJstijd - https://www.stenenzoeken.nl/ijstijdverhalen/de-kleine-ijstijd

020. Saale en Warthe. Twee ijstijden? - https://www.stenenzoeken.nl/ijstijdverhalen/saale-en-warthe-twee-ijstijden

021. Drenthe-stadium, Hondsrug en Warthe eindmorene - https://www.stenenzoeken.nl/ijstijdverhalen/saale-en-warthe-twee-ijstijden/drenthe-stadium-hondsrug-en-warthe-eindmorene

022. Hondsrug- en Warthe-keileem - https://www.stenenzoeken.nl/ijstijdverhalen/saale-en-warthe-twee-ijstijden/hondsrug-en-warthe-keileem

023. De laatste 4000 jaar Weichsel-ijstijd - https://www.stenenzoeken.nl/ijstijdverhalen/de-laatste-4000-jaar-weichsel-ijstijd

024. De steen van de dag, in deze rubriek veel nieuwe foto's geplaatst - https://www.stenenzoeken.nl/steen-van-de-dag

025. Keileem in soorten - https://www.stenenzoeken.nl/ijstijdverhalen/keileem-in-soorten

026. Heerenveen-keileem - https://www.stenenzoeken.nl/ijstijdverhalen/keileem-in-soorten/heerenveen-keileem

027. Noordhorn-keileem - https://www.stenenzoeken.nl/ijstijdverhalen/keileem-in-soorten/noordhorn-keileem

028. Assen-keileem - https://www.stenenzoeken.nl/ijstijdverhalen/keileem-in-soorten/assen-keileem

029. Nieuweschoot-keileem - https://www.stenenzoeken.nl/ijstijdverhalen/keileem-in-soorten/nieuweschoot-keileem

030. Emmen-keileem - https://www.stenenzoeken.nl/ijstijdverhalen/keileem-in-soorten/emmen-keileem

031. Voorst-keileem - https://www.stenenzoeken.nl/ijstijdverhalen/keileem-in-soorten/voorst-keileem

032. Oudemirdum-keileem - https://www.stenenzoeken.nl/ijstijdverhalen/keileem-in-soorten/oudemirdum-keileem

033. Dekzand - https://www.stenenzoeken.nl/ijstijdverhalen/dekzand

034. Dekzand in soorten - https://www.stenenzoeken.nl/ijstijdverhalen/dekzand/dekzand-in-soorten

035. Zand en zandstenen - https://www.stenenzoeken.nl/welke-steen-heb-ik/zand-en-zandstenen

036. Van zand tot zandsteen - https://www.stenenzoeken.nl/welke-steen-heb-ik/zand-en-zandstenen/van-zand-tot-zandsteen

037. Zwerfstenen van zandsteen - https://www.stenenzoeken.nl/welke-steen-heb-ik/zand-en-zandstenen/zwerfstenen-van-zandsteen

038. Zandsteensoorten uit Scandinavië - https://www.stenenzoeken.nl/welke-steen-heb-ik/zand-en-zandstenen/zandstenen-uit-scandinavie

039. Jotnische zandstenen - https://www.stenenzoeken.nl/welke-steen-heb-ik/zand-en-zandstenen/zandstenen-uit-scandinavie/jotnische-zandsteen

040. Overige Precambrische zandstenen - https://www.stenenzoeken.nl/welke-steen-heb-ik/zand-en-zandstenen/zandstenen-uit-scandinavie/overige-precambrische-zandstenen

041 - Paleozoïsche en jongere zandstenen - https://www.stenenzoeken.nl/welke-steen-heb-ik/zand-en-zandstenen/zandstenen-uit-scandinavie/paleozoische-en-jongere-zandstenen

042. Zandstenen van oostelijke herkomst - https://www.stenenzoeken.nl/welke-steen-heb-ik/zand-en-zandstenen/zandstenen-van-oostelijke-herkomst

042. Zandstenen van Maas en Rijn - https://www.stenenzoeken.nl/welke-steen-heb-ik/zand-en-zandstenen/zandstenen-van-Maas-en-Rijn

043. Graniet - https://www.stenenzoeken.nl/welke-steen-heb-ik/graniet