Heeft u een vraag of een opmerking over een onderwerp op deze site, vul s.v.p. onderstaande gegevens in:

 

Impressum

Deze website is eigendom van Harry Huisman, Roden (NL.)

Mijn postadres is : Riemsnijder 39, 9301BT Roden

 

Alle teksten en foto's op deze site zijn persoonlijk eigendom, tenzij anders vermeld. Het is toegestaan inhoud en foto's voor niet commerciële doeleinden vrij te gebruiken, onder vermelding van "Stenen zoeken.nl" met dien verstande dat de gebruikte inhoud voor derden kosteloos toegankelijk is.

De samensteller en eigenaar van deze website neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van externe websites waar in de tekst d.m.v. links naar verwezen wordt. 

Andere websites van dezelfde auteur:

www.kijkeensomlaag.nl  

https://huishoutsteen.wordpress.com/author/huishoutsteen/

https://kijkdaareens.wordpress.com/

 

Stenenzoeken.nl is een private website die zich ten doel stelt kennis en inzichten over zwerfstenen, ijstijden en ijstijdgeologie voor een breed publiek inzichtelijk te maken. In de artikelen op deze website wordt gebruik gemaakt van gegevens die door eigen waarnemingen zijn verkregen, aangevuld met die van derden.

De besproken en afgebeelde zwerfstenen en zwerfsteengroepen komen voornamelijk uit eigen zwerfsteencollecties. De objecten in deze collecties zijn voornamelijk verzameld in de provincies Groningen en Drenthe, met nadruk op het Hondsruggebied. Uit het aangrenzende Emsland in Duitsland zijn collecties van oostelijke grindstenen en zwerfstenen uit het Oslogebied samengesteld. Genoemde verzamelingen zijn ondergebracht in het Universiteitsmuseum te Groningen en in het Hunebedcentrum Borger in Drenthe.  

Waar nodig of wenselijk zullen op deze site ook artikelen worden geplaatst die betrekking hebben op de geologie en gesteenten in gebieden en landen buiten Nederland.