Fossielen interactief

Onderstaande dia-presentaties behandelen afzonderlijke fossielgroepen, die in Noord- en Midden-Nederland te vinden zijn. Ze zijn als zwerfsteen uit de Saale-ijstijd en in het grind van oudere, Vroeg-Pleistocene rivier-afzettingen te vinden.

 

 Klik op één van onderstaande pictogrammen en u wordt naar de site 'Kijkeensomlaag' geleid. Binnen de interface van deze site kunt u de presentatie bekijken. 

 

- Op het introscherm van de presentatie klikt u op de groene navigatieknop onderaan. Op de volgende pagina krijgt u een overzicht van de inhoud. Klik op één van de balken, waarna u naar het gekozen onderdeel wordt geleid.

- Klik in het gekozen hoofdstuk op de groene navigatieblokjes rechtsonder in het scherm om door de pagina's te navigeren.

- Om terug te keren naar de site 'Stenenzoeken' klik op het tablad 'kijkeensomlaag' op het kruisje en log opnieuw in bij Stenen Zoeken.