Zwerfsteen determinatiegidsen

Het Groot Keienboek

Stand van zaken

Corona en persoonlijke omstandigheden zijn oorzaak dat het verschijnen van het Groot Keienboek vertraagd is. De aangekondigde uitgavedatum, halverwege november vorig jaar, bleek helaas niet haalbaar.

Een andere oorzaak voor het uitstel is, dat het boek in plaats van 250 pagina's nu bijna 500 pagina's telt. Ook is het aantal foto's van zwerfstenen en zwerfsteensoorten fors uitgebreid. Het boek bevat ruim 5000 kleurenfoto's. Dit heeft veel meerwerk met zich meegebracht.

Per zwerfsteensoort worden minimaal 2 foto's afgebeeld oplopend tot maximaal 24 , waarbij rekening gehouden wordt met het uiterlijk en de variatie onder zwerfsteensoorten. Het maakt veel uit of een steen van een akker is opgeraapt, of dat deze gevonden is in keileem of langs één van de stranden langs de Oostzee. Verwering is een belangrijk proces, die het uiterlijk van zwerfkeien vaak sterk beïnvloed.

Behandeld worden magmatische, sedimentaire en metamorfe zwerfsteensoorten, inclusief gidsgesteenten, statistische gidsgesteenten, impactieten en neolieten. Kortom, een fotoatlas over zwerfstenen is in deze vorm niet eerder verschenen.

Het Groot Keienboek wordt uitgegeven in A4 formaat, gebonden en genaaid, met een harde omslag.

De verwachting nu is dat het boek eind mei/begin juni 2022 gedrukt zal zijn.

Mensen die zich hebben opgegeven worden hiervan per mail op de hoogte gesteld.

 

De prijs bedraagt euro 59,95 exclusief verzendkosten

 

Engelstalige versie

Bestellingen uit het buitenland hebben ons doen besluiten om de platenatlas ook in het Engels te laten verschijnen. 

De uitvoering, zoals in de Nederlandse versie, is hetzelfde. 

 

De prijs is euro 59,95 exclusief verzendkosten

Reserveren kan, en geeft geen enkele verplichting. Opgave bij Marja Braaksma (m.braaksma07@gmail.com)

Veldgidsen over zwerfstenen in Nederland

Zoek je voor voor een familielid, vriend of kennis een origineel cadeau?

 

Stenen zoeken is een boeiende bezigheid. Als je er eenmaal mee bezig bent, komen de vragen vanzelf. Wat voor steen heb ik gevonden en waar komt die vandaan?

Onze vier foto deteterminatiegidsen bieden veel kijk-, lees en zoekplezier. Nergens in ons land vind je zoveel natuurgetrouwe foto's van stenen uit Nederlandse bodem samengebracht in vier makkelijk hanteerbare boekjes.

Zwerfstenen van Maas en Rijn

Deze determinatiegids behandelt de zuidelijke zwerfstenen, stenen die via Rijn en Maas ons land zijn binnengekomen. 

Noordelijke zwerfstenen

In beide determinatiegidsen komen noordelijke zwerfstenen aan bod. Dit zijn stenen die met het gletsjerijs in de ijstijd vanuit Scandinavië naar ons land zijn getransporteerd. 

Er is  geen overlap tussen de delen onderling.

Prijzen vanaf 1 juni 2022

Determinatiegids Zuidelijke Zwerfstenen  euro 20,00

Determinatiegids Noordelijke Zwerfstenen voor beginners  euro 20,00

Determinatiegids Noordelijke zwerfstenen euro 20,00

Aanbieding: Alle drie gidsen samen euro 55,00

Bovenstaande prijzen zijn exclusief verzendkosten

 

U  kunt de zwerfsteengidsen per email bestellen bij:

Marja Braaksma 

Email:

m.braaksma07@gmail.com