Het Groot Keienboek

Corona en persoonlijke omstandigheden waren oorzaak dat het verschijnen van het Groot Keienboek met enige maanden vertraagd is. De aangekondigde uitgavedatum, halverwege november vorig jaar, bleek helaas niet haalbaar.

Een andere oorzaak voor het uitstel is, dat het boek in plaats van 250 pagina's nu bijna 500 pagina's telt. Ook is het aantal foto's van zwerfstenen en zwerfsteensoorten fors uitgebreid. Het boek zal ruim 5000 scherpe natuurgetrouwe kleurenfoto's bevatten. Dit heeft veel meerwerk met zich meegebracht. 

We zijn nu zo ver dat in de week van 17 januari a.s. van het boek proefdrukken kunnen worden gemaakt. U begrijpt dat wij er met veel spanning naar uitzien. Daarna volgen nog een aantal afrondende werkzaamheden om het boek compleet te maken. Met enig voorbehoud hopen wij dat het Groot Keienboek in de loop van februari gereed zal komen.

Het voorbehoud betreft de uitvoering van het boek. Uitgegaan werd van een gelijmde versie. Door het huidige aantal pagina's en de gekozen papiersoort is dit niet mogelijk. Het boek wordt met een gelijmde band te kwetsbaar. Wij zijn dus gedwongen te kiezen voor een gebonden uitvoering.

De huidige schaarsheid aan papier zal hopelijk niet leiden tot verdere vertraging. Wel is duidelijk dat de prijs van zwaar gesatineerd papier een paar maal verhoogd is. Niettemin hopen wij hier met de drukker tot overeenstemming te komen.

Een en ander betekent dat de oorspronkelijke prijs ad. euro 59,95 van het Groot Keienboek helaas niet gehandhaafd kan blijven. Het boek wordt namelijk zonder winstoogmerk uitgegeven. De uiteindelijke prijs is pas na 17 januari duidelijk. Wij zullen dit uiteraard aan u meedelen. 

De uitvoering wordt niet gewijzigd. 

Formaat A4 met harde omslag.

Per zwerfsteensoort worden minimaal 2 foto's afgebeeld oplopend tot maximaal 24 , waarbij rekening gehouden wordt met verwering en uiterlijk van de zwerfstenen.

Behandeld worden magmatische, sedimentaire en metamorfe zwerfsteensoorten, inclusief gidsgesteenten en statistische gidsgesteenten, impactieten en neolieten. Kortom, een fotoatlas, die in deze vorm niet eerder verschenen is.

Reserveren kan. Geeft geen enkele verplichting. Opgave bij Marja Braaksma (m.braaksma07@gmail.com)

Zwerfsteen determinatiegidsen

Zoek je voor voor een familielid, vriend of kennis een origineel cadeau?

 

Stenen zoeken is een boeiende bezigheid. Als je er eenmaal mee bezig bent, komen de vragen vanzelf. Wat voor steen heb ik gevonden en waar komt die vandaan?

Onze vier foto deteterminatiegidsen bieden veel kijk-, lees en zoekplezier. Nergens in ons land vind je zoveel natuurgetrouwe foto's van stenen uit Nederlandse bodem samengebracht in vier makkelijk hanteerbare boekjes.

Zwerfstenen van Maas en Rijn

Deel 1 en 2 behandelen de zuidelijke zwerfstenen, stenen dus die via Rijn en Maas ons land zijn binnengekomen. Deel 1 behandelt de meest voorkomende stenen en deel 2 de wat moeilijker te vinden stenen.

Noordelijke zwerfstenen

In deel 3 en 4 komen noordelijke zwerfstenen aan bod. Dit zijn stenen die met het gletsjerijs in de ijstijd vanuit Scandinavië naar ons land zijn getransporteerd. Deel 4 is een logisch vervolg op deel 3. De stenen die in deel 4 zijn afgebeeld, zijn gevonden rondom het Hondsrug-gebied. Vanzelfsprekend houden zwerfsteensoorten niet op bij de grenzen van het Hondsrug-gebied. De afgebeelde zwerfstenen komen ook voor in het noorden en midden van Nederland.

Er is geen overlap tussen de delen onderling qua afbeeldingen van de gesteenten.

Prijzen vanaf 1 januari 2021

Sinds het verschijnen van onze foto determinatiegidsen zijn de posttarieven helaas een paar maal gewijzigd. Aangezien de gidsen zonder winstoogmerk zijn uitgegeven zijn wij helaas genoodzaakt om de prijzen ingaande 1 januari 2021 te wijzigen.

 

Deel 1   euro 11,00

Deel 2   euro 13,20

Deel 3   euro 16,50

Deel 4   euro 22,00

 

Deel 1 en 2 samen euro 22,00

Deel 3 en 4 samen euro 35,00

Aanbieding: Deel 1,2,3 en 4 samen euro 55,00

 

De gidsen worden franco thuisbezorgd (in Nederland)

 

U  kunt de zwerfsteengidsen per email bestellen bij:

Marja Braaksma - De Vries

Email:

m.braaksma07@gmail.com