Het Groot Keienboek

Veel zaken staan op een laag pitje of liggen stil in coronatijd, de werkzaamheden aan ons nieuwe boek niet. Het eerste deel met dertien hoofdstukken inhoudelijke informatie is op een oortje na gevild. Het komt er mooi uit te zien. Binnenkort de eerste proefdrukken. Is er iets niet naar onze zin, dan kan dit nog aangepast worden. Vooral bij de foto's op de pagina's is dit belangrijk. Een boek over noordelijke zwerfstenen met ca. 300 pagina's maak je maar eenmaal. De komende weken/maanden komen de fotobladen met fotoprints van vele honderden zwerfstenen aan bod.

Beoogde uitgavedatum: medio november.

Formaat A4 met harde omslag.

Per zwerfsteensoort worden minimaal 6 foto's afgebeeld oplopend tot 14 verschillende.

Behandeld worden magmatische, sedimentaire en metamorfe zwerfsteensoorten, inclusief gidsgesteenten en statistische gidsgesteenten. Kortom, een fotoatlas die in deze vorm niet eerder verschenen is.

Reserveren kan. Geeft geen enkele verplichting. Kosten: 59,95 Franco thuis bezorgd in Nederland. Opgave bij Marja Braaksma (m.braaksma07@gmail.com)

Zwerfsteen determinatiegidsen

Zoek je voor voor een familielid, vriend of kennis een origineel cadeau?

 

Stenen zoeken is een boeiende bezigheid. Als je er eenmaal mee bezig bent, komen de vragen vanzelf. Wat voor steen heb ik gevonden en waar komt die vandaan?

Onze vier foto deteterminatiegidsen bieden veel kijk-, lees en zoekplezier. Nergens in ons land vind je zoveel natuurgetrouwe foto's van stenen uit Nederlandse bodem samengebracht in vier makkelijk hanteerbare boekjes.

Zwerfstenen van Maas en Rijn

Deel 1 en 2 behandelen de zuidelijke zwerfstenen, stenen dus die via Rijn en Maas ons land zijn binnengekomen. Deel 1 behandelt de meest voorkomende stenen en deel 2 de wat moeilijker te vinden stenen.

Noordelijke zwerfstenen

In deel 3 en 4 komen noordelijke zwerfstenen aan bod. Dit zijn stenen die met het gletsjerijs in de ijstijd vanuit Scandinavië naar ons land zijn getransporteerd. Deel 4 is een logisch vervolg op deel 3. De stenen die in deel 4 zijn afgebeeld, zijn gevonden rondom het Hondsrug-gebied. Vanzelfsprekend houden zwerfsteensoorten niet op bij de grenzen van het Hondsrug-gebied. De afgebeelde zwerfstenen komen ook voor in het noorden en midden van Nederland.

Er is geen overlap tussen de delen onderling qua afbeeldingen van de gesteenten.

Prijzen vanaf 1 januari 2021

Sinds het verschijnen van onze foto determinatiegidsen zijn de posttarieven helaas een paar maal gewijzigd. Aangezien de gidsen zonder winstoogmerk zijn uitgegeven zijn wij helaas genoodzaakt om de prijzen ingaande 1 januari 2021 te wijzigen.

 

Deel 1   euro 11,00

Deel 2   euro 13,20

Deel 3   euro 16,50

Deel 4   euro 22,00

 

Deel 1 en 2 samen euro 22,00

Deel 3 en 4 samen euro 35,00

Aanbieding: Deel 1,2,3 en 4 samen euro 55,00

 

De gidsen worden franco thuisbezorgd (in Nederland)

 

U  kunt de zwerfsteengidsen per email bestellen bij:

Marja Braaksma - De Vries

Email:

m.braaksma07@gmail.com