Zwerfsteen determinatiegidsen

Stenen zoeken is een boeiende bezigheid. Als je er eenmaal mee bezig bent, komen de vragen vanzelf. Wat voor steen heb ik gevonden en waar komt die vandaan?

Het ontbreken van zwerfsteen determinatiegidsen met goede foto-afbeeldingen in de Nederlandse taal vormde aanleiding om een reeks determinatiegidsen samen te stellen. De gidsen zijn gebruiksvriendelijk met talloze stenenfoto's en achtergrondinformatie, zoals waar komt de steen vandaan, hoe oud is deze ongeveer en last but not least, hoe en waar is deze ontstaan. De afgebeelde steensoorten zijn overzichtelijk ingedeeld.

Er bestaan 4 delen. Delen 1 en 2 behandelen de zuidelijke zwerfstenen, stenen die via Rijn en Maas ons land zijn binnengekomen. Deel 1 behandelt de meest voorkomende stenen en deel 2 de wat moeilijker te vinden stenen.

In delen 3 en 4 vindt je de zogenaamde noordelijke stenen, stenen die via de ijstijden ons land zijn binnengekomen vanuit Scandinavië. Deel 4 is een logisch vervolg op deel 3. De stenen die zijn afgebeeld, zijn gevonden rondom het Hondsruggebied. Vanzelfsprekend houden zwerfsteensoorten niet op bij de grenzen van het Hondsruggebied. De afgebeelde zwerfstenen komen ook voor in het noorden en midden van Nederland.

Er is geen overlap tussen de delen onderling qua afbeeldingen van de gesteenten.

Op dit moment is in voorbereiding: "Het Groot Keienboek". Een uitgebreide uitgave van honderden pagina's op A-4 formaat. Het wordt een gebonden exemplaar. De kosten hiervan zijn nog niet bekend. Verwachte oplevering: 2021. 

Stenen zoeken op de Hondsrug en omstreken

 
 

Eerder verschenen:

Bent u geïnteresseerd, mail dan naar Marja Braaksma. Zij zal u verdere informatie verschaffen over de gidsen en prijzen.