Musea en websites

Nederland is rijk aan musea. Ook op het gebied van geologie, ijstijden en zwerfstenen kent ons land een aantal musea. Ze komen verspreid voor in Noord- en Midden-Nederland. Deze geologische musea zijn publieksvriendelijk ingericht. Zij organiseren voor stenenliefhebbers en kinderen vaak interessante activiteiten.

In deze rubriek vindt u uitsluitend musea die zwerfsteencollecties beheren en in hun publieksruimte tentoonstellingen over ijstijden en zwerfstenen laten zien.