Aland

Voor meer informatie over voorkomen en zwerfsteen-beschrijvingen: zie 'Zwerfstenen in Beeld >Zwerfsteensoorten'

 

Verwering speelt een belangrijke rol bij zwerfstenen. Ook rapakivi's ontkomen hier niet aan. In onverweerde toestand of op het breukvlak ze meest roodachtig tot bruinrood van kleur. In doorlatende zandige bodems verbleken zwerfsteenrapakivi's aan de buitenzijde soms tot bijna wit. Goed om op te letten dus.

 

 De Åland-archipel bestaat vrijwel geheel uit roodachtige rapakivigranieten.  In het oosten van Åland, bij Bomarsund, breekt de rapakivi-graniet langs diaklaasvlakken onregelmatig steil af naar zee. 

Foto: Visit Åland

 

Overige Aland-gesteenten