Tenerife, uitgelicht in foto's

Bij het plannen van een dagtocht over het vulkanische eiland is het niet verkeerd om tevoren een beeld te hebben wat u onderweg tegen kunt komen. In dit derde hoofdstuk over Tenerife worden de verschillende regio's op het eiland onder de loep genomen. Anders dan wat doorgaans in de meeste reisgidsen en brochures verteld wordt, krijgt u in dit hoofdstuk een andere, minder toeristische indruk van het eiland. De foto's tonen de vele gezichten van het vulkanische landschap, onderweg in de auto of vanaf een van de strategische uitzichtpunten. Verder worden geologisch interessante (rots)formaties en gesteenten niet vergeten. Waar zinvol wordt ook aandacht geschonken aan de vegetatie. 

 

Teno gebergte

Het droge zuiden

Paysage Lunar

Cordillera Dorsal

Las Canadas

Vulkaan  El Teide

Vulkaan Pico Viejo 

Anaga gebergte

Het schiereiland Anaga vormt in het noordoosten de 'snavel' van Tenerife. Het gebergte is veel minder bekend dan de vulkaan de Teide met zijn caldera, maar Anaga is minstens zo fascinerend. Het is sowieso minder druk bezocht. Daarvoor ligt het waarschijnlijk te ver van het drukke toeristische zuiden.  

Het natuurpark Anaga heeft een omvang van 14.500 hectaren. Het is een contrastrijk gebied met grillige bergketens, diepe dalen en ravijnen en dichte bossen. Opvallend is het groene krakter van het landschap. Op veel plaatsen zie je graslandjes, die in het voorjaar zwavelgeel zijn van een prachtige gele, langstengelige klaversoort (Oxalis pes-caprae). 

Anaga was tot voor kort een uithoek van het eiland, behoorlijk verlaten ook, met verspreid kleine dorpjes. Voorbij Santa Cruz hield de wereld een beetje op. Het bergachtige gebied was lange tijd moeilijk bereikbaar. Aan de kust liggen hier en daar kleine, zwarte lava- en steenstrandjes. Bijzonder zijn de oeroude Tertiaire laurierbossen in de bergen met hun schitterende flora en de indrukwekkende struwelen van witbloeiende boomheide. Vergeleken met de rest van Tenerife is het op Anaga doorgaans een stuk frisser. Een nadeel is dat het berggebied betrekkelijk vaak in de mist ligt. 

Uitzicht vanaf Mirador Cruz del Carmen - West Anaga

Op de voorgrond rechts de uitlopers van Anaga (Mercedes-gebergte). Op de vlakte tussen Anaga en de donkere Cumbre aan de horizon ligt de oude universiteitsstad San Cristobal de La Laguna. Op de achtergrond is de Teide zichtbaar. De vage grijsgroene streep op de foto is het oude vliegveld van Tenerife, waar in 1976 één van de grootste vliegrampen heeft plaatsgevonden.

Uitzicht vanaf Mirador Atalaya op Igueste de San Andres en de steile zuidkust van Anaga

Vanuit de havenstad Santa Cruz voert kustweg TF-121 naar San Andres. Van hier kun je het hogere binnenland van Anaga inrijden. Doorrijden naar Igueste de San Andres kan ook. Boven deze kleine plaats loopt de weg echter dood. 

Oostelijk van Santa Cruz de Tenerife, de hoofdstad van het eiland, begint het oude Anagagebergte

Het grillige berglandschap markeert een oude basaltische schildvulkaan. Op de foto zijn de huizen van San Andres tegen de helling van een heuvel aangebouwd. Het strand van Teresitas is aangelegd met zand uit Afrika. Het wordt tegen de oceaandeining beschermd door een in zee aangelegde zware dijk van basaltblokken. Op de achtergrond is het vulkaanlichaam van de oude Canadasvulkaan zichtbaar met bovenaan de puntvormige Teide. 

Over het midden van Anaga loopt TF-12

Via deze weg kun je het eerder moeilijk toegankelijke gebied van west naar oost goed doorkruisen. De weg biedt op verschillende plaatsen prachtige uitzichten. Bij goed weer zijn in de verte talrijke grote schepen te zien, die op de rede van Santa Cruz voor anker liggen.

De vallei van Taganana - Mirador Bailadero

Bij dit uitzichtpunt splitst een zijweg af naar Taganana, aan de noordkust van Anaga. De goed berijdbare bochtige weg slingert met een paar haarspeldbochten hellingafwaarts. De vallei van Taganana is 4,2 miljoen jaar geleden ontstaan, toen een groot gedeelte van de vulkaan langs een glijvlak in zee weggleed.

Het grillige gebergte van Anaga is door erosie van meer dan vier miljoen jaar geboetseerd uit een grote schildvulkaan uit het Plioceen. De Anagavulkaan lag op de flank van de nog grotere centrale Miocene schildvulkaan, die het fundament van het hudige Tenerife vormt. Al miljoenen jaren behoort vulkanisme op Anaga tot het verleden. Sinds het Plioceen heeft erosie een dicht netwerk van diepe ravijnen in de vulkanische gesteenten geërodeerd. In deze tijd vond ook een enorme aardverschuiving plaats. Landschap en de baai bij Taganana getuigen daar nog van.

Uitzicht vanaf Mirador Roque de Taborno op steil uit zee oprijzende rotskliffen aan de noordkust (Los Tostadores) van Anaga

Het Anagagebergte in het oosten van Tenerife is het ruigste deel van het eiland. Het Parque Rural de Anaga doet op het eerste gezicht door zijn talrijke scherpe toppen en diepe ravijnen denken aan een geologisch jong gebergte. De bergtoppen en naastgelegen barranco's zijn echter het resultaat van intensieve, miljoenen jaren durende erosie. Alle gesteenten die in het Anagagebergte voorkomen zijn van vulkanische oorsprong. Ooit lag hier een zeer grote basaltische schildvulkaan. 

Steil uit zee oprijzende rotskliffen van basalt bij  Semafora de Igueste, oostelijk van Igueste de San Andres

De donkere basaltrotsen zijn in het Plioceen uit lavastromen van de Anagavulkaan boven elkaar afgezet. Op geschikte plaatsen groeien op de ruwe, verweerde rotsen talrijke struikvormige succulenten, waaronder veel euphorbia's (Euphorbia atropurpurea en Euphorbia atropururea).

De noordkust van Anaga staat bloot aan de volle oceaandeining. Als gevolg hiervan vind sterke erosie plaats. De kust is sterk geleed met steile, soms honderden meters hoge basaltkliffen. In de klifwanden zijn talrijke opeenvolgende lagen basalt zichtbaar. De helling van de basaltafzettingen richting zee geeft aan dat het oorspronkelijke vulkaanlichaam, dat zich hier lang geleden bevond, door erosie sterk is aangetast. De vulkanische gesteenten die op Anaga en langs de kust zijn ontsloten, zijn tussen de 8,5 en 4,5 miljoen jaar oud. Tussen de afzonderlijke basaltlagen komen vaak afzettingen voor van tuffen en scoria.

Roque de Dos Hermanos - Punta Hidalgo, Anaga

Aan de noordkant van Anaga rijzen tientallen meters hoge basaltrotsen steil uit zee op. Aan de gelaagdheid in de rotsen valt op te maken dat de oorspronkelijke vulkaan geen steile flanken moet hebben gehad. De miljoenen jaren oude Anagavulkaan had oorspronkelijk het karakter van een schildvulkaan, met hellingen die veel minder steil waren dan bij stratovulkanen. 

Roque de Las Animas met op de achtergrond Roque de Enmedio in het Anagagebergte

De sterk verweerde rotspunt is opgebouwd uit grillig verlopende formaties zuilenbasalt. De richting waarin de zuilen lopen geeft tegelijk de afkoelingsrichting aan. Zuilenbasalt is geen stollingsverschijnsel, maar wordt veroorzaakt door afkoeling nadat de lava reeds gestold was tot basalt.

Roestbruin verweerde basaltrotsen met uitverweerde grotten komen in de kustrotsen van Chinamada vrij veel voor. Op sommige plaatsen dienen de grotten als woning. 

Door wegaanleg (TF-12) over het midden van Anaga, zijn op verschillende plaatsen fraaie wegontsluitingen in vulkanische gesteenten te zien. Hier lichtkleurige grijze fonoliet met donkere basalt en opnieuw fonoliet. Deze oude lava-afzettingen zijn over een steil stuk helling van de Pliocene Anagavulkaan uitgevloeid. 

Grijze, dichte fonoliet in een bergbeek - Barranco del Rio, Anaga

Veel rotsen en bergtoppen in Anaga bestaan uit erosiebestendige vulkanische gesteenten. Hoewel basalt veel voorkomt, zijn op Anaga ook een aantal koppen aanwezig die uit fonoliet bestaan. Dit gesteente is door magmadifferentiatie in magmakamers onder het vulkaanlichaam uit basaltmagma ontstaan. 

Dichte, grijze fonoliet met typische krimpscheuren - Barranco del Rio, Anaga

Na stolling van de lava treden in fonoliet krimpscheuren op. Vaak ontstaat hierbij een platige afzondering. Losse stukken geven bij het aanslaan met de hamer een heldere klank.Vandaar de naam fonoliet. 

Porfierische fonoliet - Strand van Taganana

Fonoliet is een fijnkorrelig, meest (blauw)grijs gesteente. Naast dichte typen komen ook porfierische fonolieten voor, met kleine glazig witte eerstelingen van kaliveldspaat. Fonoliet bevat zo weinig kiezelzuur dat niet uitsluitend veldspaten konden worden gevormd, maar naast deze ook veldspaatvervangers (foïden) als nefelien. Fonoliet splijt vaak plaatvormig. 

Roestbruin verweerde basaltrotsen met een begroeiing van Canarische wolfsmelk (Euphorbia canariensis)

Roque de Los Pinos - Chinamada, Anaga

Steile, soms vrijwel loodrechte rotswanden van  fonoliet zijn karakteristiek in het sterk verweerde bergland van Anaga. Op de foto zijn uitverweerde gangen van het lichtkleurige gesteente te zien. 

Sterk verweerde tufrotsen bij het uitzichtpunt (=mirador) Cruz del Carmen

Dit punt met zijn prachtige uitzichten over het Mercedesgebergte ligt langs weg TF-12 in het westen van Anaga

In het bergland vallen overal sterk geërodeerde, boven elkaar afgezette lagen basalt op. Basaltlagen worden van elkaar gescheiden door lagen tuf en scoria. Bijzonder is dat de oudere basaltformaties doorsneden worden door talloze basaltgangen. Van jongere datum zijn silicarijkere afzettingen en vulkaanpluggen van fonoliet. Dit (licht)grijze, soms  porfierische gesteente komt op tal van plaatsen in het Anagagebergte voor. Fonoliet is een verweringsresistent gesteente. Waar het voorkomt is het is verantwoordelijk voor steile berghellingen. Hier en daar vormt fonoliet door verwering uitgeprepareerde bergtoppen.

Laurierbos - Bosque Encantado, Anaga

Laurierbossen vormen het oorspronkelijke type bos dat op de Canarische Eilanden en ook op Madeira veel voorkwam. Na de verovering door de Spanjaarden en de Portugezen, heeft men de bossen voor houtproductie op grote schaal gekapt. Het hout werd gebruikt voor de procuctie van rietsuiker. De onderbegroeiing bestaat op veel plaatsen uit grote varens. het is een geologisch oud type bos, dat uit het Tertiair stamt. In Europa is dit bostype geheel verdwenen.

Caranina canariensis - Bosque Encantado, Anaga

Is een Campanula-achtige. De plant vormt lange stengels, die kruipend over de grond groeien. Met steun van struiken werkt hij zich ook omhoog. De oranje bloemen zijn een paar centimeter groot. 

Caranina canariensis

De plant komt alleen voor in dichte, vochtige laurierbossen op de Canarische Eilanden. Op Anaga komt Caranina nog vrij veel voor.

Euphorbia canariensis - Punta Hidalgo, Anaga

Wordt ook wel Canarische wolfsmelk genoemd. Groeit van zeeniveau tot ca. 1100 meter hoogte, soms massaal op schrale hellingen.

Euphorbia canariensis

Deze wolfsmelksoort lijkt op het eerste gezicht sterk op een cactus. Is één van de vele soorten wolfsmelkachtigen, die endemisch zijn op de Canarische Eilanden

Euphorbia canariensis - bloeiwijze

Knikkende klaverzuring (Oxalis pes-caprae)

Is invasief op de Canarische Eilanden, Madeira en ook in landen rond de Middellandse Zee. De plant komt oorspronkelijk uit Zuid-Afrika. Eenmaal gevestigd is deze klaver vrijwel niet meer uit te roeien. Doet het bijzonder goed in halfschaduw.

Terrasvormig aangelegde graslandjes met veel knikkende klaverzuring  - Taganana, Anaga

Grasland met knikkende klaverzuring - Chinamada, Anaga

Wit slangenkruid (Echium giganteum)

Bloeit aan het eind van de winter en in het vroege voorjaar op de berghellingen van Anaga

Cordillera Dorsal

De Cordillera Dorsal op Tenerife vormt de 'hals' van Tenerife. Deze verdeelt het eiland in tweeën. De bergrug markeert een noordoost verlopende breukzone, die vanaf het midden van het eiland doorloopt tot het Anaga-massief. Erupties in de omgeving van de Canadas-vulkaan tussen 1,9 – 0,13 miljoen jaar geleden, waren oorzaak, dat tussen de Caldera las Canadas en de hoogvlakte van La Laguna een 25 km lange, steile vulkanische cordillera ontstond. Het hoogste punt wordt gevormd door Mnt. Izana (2350 m).

Klik hier om een tekst te typen.

Klik hier om een tekst te typen.

Klik hier om een tekst te typen.

Klik hier om een tekst te typen.

Klik hier om een tekst te typen.

Klik hier om een tekst te typen.

Klik hier om een tekst te typen.

Klik hier om een tekst te typen.

Klik hier om een tekst te typen.

Klik hier om een tekst te typen.

Klik hier om een tekst te typen.

Klik hier om een tekst te typen.

Klik hier om een tekst te typen.

Klik hier om een tekst te typen.

Klik hier om een tekst te typen.

Klik hier om een tekst te typen.

Langs de Cordillera Dorsal hebben in het verleden grote aardverschuivingen plaats gevonden, waaronder die van Guimar en Orotava. De belangrijke weg TF24 loopt over de kruin van de bergrug. Op verschillende plaatsen kan men van schitterende uitzichten genieten. Langs weg TF24 zijn voor de toeristen miradores ingericht. Dit zijn uitzichtpunten met een parkeerplaats. Ze zijn aangegeven met borden met daarop een fotokamera.

Klik hier om een tekst te typen.

Klik hier om een tekst te typen.

Klik hier om een tekst te typen.

Klik hier om een tekst te typen.

Klik hier om een tekst te typen.

Klik hier om een tekst te typen.

Klik hier om een tekst te typen.

Klik hier om een tekst te typen.

Klik hier om een tekst te typen.

Klik hier om een tekst te typen.

Klik hier om een tekst te typen.

Klik hier om een tekst te typen.

De Orotava-vallei en Icod de los Vinos

De omgeving van Los Cristianos en Playa de Las Americas

Vilaflor en het maanlandschap

Het droge zuiden

De zuidkant bij Adeje met Roque del Conde en Barranco del Infierno

Cordillera Dorsal

 

Interessante excursiepunten op Tenerife

 

Sommige van de aangegeven punten zijn routes die met de auto gereden moeten worden. Andere zijn deels met de auto te bereiken, maar aan het eind zal soms een wandeling moeten worden gemaakt.

 

Ik hoop dat je er veel plezier aan beleeft. Het kan zijn dat sommige punten inmiddels anders zijn omdat het al weer een tijd geleden is dat wij er waren.

 

1. Acantilados de los Gigantes. Neem de kustweg over San Juan en niet de autopista del sur. Je gaat met allerlei kronkelingen door een landschap met veel bananenplantages. Is niet het allermooiste deel van het eiland. In het plaatse Acantilados een prachtig uitzicht op de honderden meters hoge klifkust van één van de geologisch oudste delen van Tenerife.

 

2. Via Tamaimo en Santiago del Teide naar Masca. Bij Santiago del Teide veel recente lavavelden. De rit via de smalle weg naar Masca is prachtig en spec taculair met veel mooie uitzichten. Masca zelf is klein maar schilderachtig.

 

3. Doorrijden naar Buenovista del Norte aan de noordkust. Hier linksaf langs de rotskust naar Punte de Teno. Dit is een nog spectaculairdere rit. Bij regen en wind is de weg afgesloten. Zie je wel op de borden. Hier en daar stoppen. Zeer steile rotskust met uitzicht. In Punta de Teno veel bruine slakkenlava. Is betrekkelijk recent. Van hier kijk je naar Acantilado de los Gigantes. Hier kun je goed wandelen naar de vuurtoren, het meest westelijke puntje van het eiland.

 

4. Bij Santiago del Teide rechtsaf richting de havenplaats Carachico. Onderweg ga je voorbij aan zwarte grillige ruwe lavauitvloeiingen. Zie je een bordje met Chinyero, daar heenrijden. De zwarte lapilli met spaarzame dennen is van de laatste grote uitbarsting op Tenerife, in 1906.

 

5. Doorrijden richting Carachico. Van grote hoogte kijk je neer op de plaats. Carachico is in historische tijd door een grote lavastroom vernietigd. Was voordien de belangrijkste havenplaats op Tenerife. Op de uitgevloeide lava in zee is het huidige Carachico gebouwd. Beneden kijk je omhoog en kun je het pad van de lavastroom goed zien.

 

6. Icod de los Vinos. In deze plaats staat de alleroudste drakenbloedboom. Het is een enorme boom. Is op aarde bijna uitgestorven.

 

7. Vanuit Playa de las Americas noordwaarts over Chayofa, Valle de San Lorenzo naar het uitzichtpunt op de Rocque de Jama. ( Uitzichtpunten worden aangegeven als ‘Mirador’) . Op de Roque heb je het Mirador de la Centinela. Prachtig uitzicht. Hier fraaie oude basalten met in de holletjes kristalletjes. Richting het westen, over de vallei zie je de oude verweerde vulkaanresten van Adeje. Is een van de drie oervulkanen waaruit Tenerife is ontstaan (Teno, Adeje en Anaga).

 

8. Doorrijden via La Escalona naar Villaflor. Hier wordt heel fraai kantwerk gemaakt. Zie je vanzelf wel. Op de akkers rondom Vilaflor verbouwt men op de kurkdroge vulkanische grond aardappelen. Krijgen vocht door dauw dat neerslaat op vulkaankorrels.

 

9. Iets boven Vilaflor maakt de weg een haarspeldbocht naar rechts. Hier stoppen. De enorme dennen zijn oude Canarische pijnbomen. Trouwens de meeste dennen op het eiland zijn van deze soort. Komen alleen op de Canarische eilanden voor. De naalden ‘vegen’ het vocht uit de wolken en zorgen zo voor water. Regenen doet het namelijk niet zoveel, vooral op de zuidzijde niet.

 

10. Na de derde scherpe bocht naar boven zie je rechts een smalle onverharde zijweg. Is berijdbaar. Na een aantal kilometers stoppen op parkeerplaats en verder wandelen naar ‘Paysage Lunar’. Dit is een adembenemend mooi landschap van witte puimsteentuf dat door verwering tot smalle torenvormige piramides is uitverweerd. Een ‘must’.

 

11. Terug en de weg naar boven vervolgen tot de ‘Bocca de Tauche’. Dit is de toegang tot de grote caldera Las Canadas. Hier fraaie uitzichten en mogelijk fraai wit bloeiende bremstruiken.

 

12. De weg vervolgen door de caldera richting Teide en El Portillo. Wijst zich vanzelf. De andere weg gaat naar Santiago del Teide. Moet je niet hebben, ja, als je terug rijdt naar het appartement. Kun je voorbij Santiago op de autopista snel naar Las Americas.

De steile calderawanden rechts van je zijn heel indrukwekkend. Zijn overblijfselen van een enorme uitbarsting. Links van de weg herken je aan de bruine en zwarte kleuren meer en minder oude lavastromen. Deze zijn afkomstig van de Pico Viejo. Dit is een vulkaan op de flank van de Teide. Je herkent de vulkaan aan de zwarte verkleuring door lava.

 

13. Los Azulejos. Dit zijn mooie turkoois blauwe omgezette vulkanische tuffen. Je kunt ze niet missen want je rijdt er na een aantal kilometers tussendoor. Je kunt hier uitstappen om foto’s te maken.

 

14. Los Roques. Een toeristische trekpleister van jewelste. Heel grillig gevormde en gekleurde trachiet en fonolietrotsen met fraaie tuflagen. Wandel er naar toe. Deze rotsen zijn blijven staan na een enorme explosie waarbij de grote uitblazingscaldera Las Canadas is gevormd. De resten van deze enorme uitbarsting vind je terug op het hele zuidelijke deel van het eiland. Op de autopista naar de hoofdstad Santa Cruz zie je overal geelwitte puimsteentuf.

 

15. Bezoek aan de Teide. Afhankelijk van de wind kun je met de kabelbaan naar 3600 meter hoogte. Moet je doen. Adembenemend uitzicht over de caldera met zijn lavauitvloeiingen. Het kan er flink koud en winderig zijn. Een must.

 

16. Verder rijden richting El Portillo. Je rijdt na een poosje door een landschap met fijne witte puimsteen met allemaal donkere stenen er op. Alsof ze nat zijn. Dit is obsidiaan.

 

17. Vlak voor El Portillo zie je rechts van de weg in het bruine landschap allemaal kleine vulkaankegels in het landschap. Die kun je makkelijk beklimmen.

 

18. Op de kruising hou je links aan richting Aguamansa en La Orotava. Bij Aguamansa direct rechts van de weg een geologisch monument. Het is de Piedra de Rosa, een doorsnede van een oude lavatunnel met radiaire basaltzuilen. Net een bloem. Is meters groot.

 

19. Doorrijden naar beneden. Het is de moeite waard om voordat je bij Aguamansa bent, dus nog boven de wolken, op een picknickplaats te stoppen. Je staat verbaasd over de grote hagedissen die er rondlopen. Grote joekels soms ook en prachtig groen. Gooi broodkruimels en ze komen.

 

20. Je rijdt op een gegeven moment door de wolken (mist) naar beneden. De wolken komen door de passaatwinden die hier altijd uit het noordoosten waaien met veel wolken als gevolg. Het is hier veel vochtiger. Bij Orotava rij je door de groentetuin van Tenerife. Het landschap ziet er totaal anders uit dan waar jullie logeren.

 

21. Via Orotava noordwaarts naar Puerto de la Cruz. Hier heb je een prachtige botanische tuin. Bordjes langs de weg. Jardin botanico.

 

22. Op de autopista naar Santa Cruz, de hoofdstad. Hier parkeren en de stad in omhoog. Of de haven in als je dit interesseert.

 

23. Je kunt vanaf Santa Cruz naar het oosten rijden, naar het Anagagebergte. Dit is zo ongeveer het oudste vulkanische gebergte op Tenerife met diepe groene valleien en prachtige uitzichten. Rij bij San Andres naar boven naar El Bailladero. Hier rechtsaf richting oostpunt eiland. Je rijdt door een boslandschap met hier en daar nog de oorspronkelijke bosbomen van Tenerife. Het meeste bos is door de Spanjaarden verbrand en/of gekapt. Hier ook heel veel boomheide. Bloeit wit, maar zal wel niet meer bloeien. Je hoeft niet naar de bodem te kijken. Je rijdt door een bos van boomheide. Heel gek. Kies verder je eigen route naar beneden naar de noordkust via Taganana. Heel mooie spannende rit. Terug naar boven en rechtsaf naar La Laguna. Is de oude hoofdstad en universiteitsstad van Tenerife.

 

24. Direct westelijk van La Laguna heb je het oude vliegveld van Tenerife ’Aeropuerto de Tenerife Norte’. Hier gebeurde het vreselijke vliegtuigongeluk met dat KLM vliegtuig met vele honderden doden. Wij landden er een paar weken voor de crash. Veel mist en zo.

 

25. Op weg TF 24 westwaarts door het Esperanzabos . Hier vegen de dennen veel water uit de wolken. De bomen druipen van het vocht. Langs de weg oude verweerde basaltzuilen die bolvormig (sferoïdaal) verweren. Heel mooi te zien op enkele plekken.

 

26. Neem de afslag links naar Guimar ( weg TF525). Mooie kronkelweg naar de kust, naar Guimar. Hoe lager je komt hoe meer bewoning. De weg loopt door een brede vallei. Rechts kun je de steile rand van de vallei zien. Hier is in het verleden een bergstorting geweest waarlangs een deel van het eiland in zee is afgegleden.

 

Bij Guimar zoek je de autopista weer op richting Los Christianos en Playa de las Americas.

 

27. Ook een must nog. Als je voor de afslag boven op de kam van het eiland naar Guimar rechtdoor rijdt richting El Portillo kom je bij Mirador Caramujo. Hier fantastische uitzichten op de Teide en de Valle Orotava.

 

28. Even verderop bij Mirador de la Tarta fantastisch mooie gelaagde tuf- en lapilli afzettingen. Is wellicht het mooiste op Tenerife. Moet je gezien hebben.

 

 

Geert dit was het wel zo ongeveer. Verder kijk je zelf uiteraard wel waar je stoppen wilt of nog naar toe wilt gaan. Koop wel een goede kaart van het eiland. Dan weet je waar de kleine spannende wegjes naar toe gaan. Ik kan je afraden om bij Icod de los Vinos recht de helling omhoog te rijden naar het Esperanzabos op de kam van het eiland. Is heel mooi, daar niet van, maar of je auto het haalt……? Ik kon toen amper in de eerste versnelling naar boven. Zorg ervoor dat je niet stil komt te staan, want dan heb je een probleem. Je koppeling trekt het niet. Hellingspercentage meer dan 35%. Je kunt ook niet keren. Te smal. Wel asfalt. Ik heb het gehaald, maar dit nooit meer. Grinnik.