Tenerife

Plekken die je gezien moet hebben

Bij het plannen van een dagtocht over het vulkanische eiland is het niet verkeerd om tevoren een beeld te hebben wat u onderweg kunt verwachten. In dit derde hoofdstuk over Tenerife worden een paar veelbezochte regio's op het eiland onder de loep genomen. De foto's tonen de vele gezichten van het vulkanische landschap, onderweg in de auto of vanaf een van de vele strategische uitzichtpunten (miradores). Waar zinvol wordt ook aandacht geschonken aan de vegetatie. Aan het eind is een lijst opgenomen van bijzondere aandachtspunten van het eiland.

 

Anaga gebergte

Het schiereiland Anaga vormt in het noordoosten de 'snavel' van Tenerife. Het gebergte is veel minder bekend dan de vulkaan de Teide met zijn caldera, maar is minstens zo fascinerend. Het is sowieso minder druk bezocht. Daarvoor ligt het waarschijnlijk te ver van het drukke, toeristische zuiden.  

Het natuurpark Anaga heeft een omvang van 14.500 hectare. Het is een contrastrijk gebied met grillige bergketens, diepe dalen en ravijnen en dichte bossen. Opvallend is het groene krakter van het landschap. Op veel plaatsen zie je graslandjes, die in het voorjaar zwavelgeel zijn van een prachtige gele, langstengelige klaversoort (Oxalis pes-caprae). 

Anaga was tot voor kort een uithoek van het eiland, behoorlijk verlaten ook, met verspreid kleine dorpjes, en vooral slecht ontsloten. Voorbij de hoofdstad Santa Cruz hield de wereld een beetje op. Het bergachtige gebied was lange tijd moeilijk bereikbaar. Aan de kust liggen hier en daar kleine, zwarte lava- en steenstrandjes. Heel bijzonder zijn de oeroude Tertiaire laurierbossen in de bergen, met hun schitterende flora en indrukwekkende struwelen van witbloeiende boomheide. Vergeleken met de rest van Tenerife is het op Anaga doorgaans een stuk frisser. Een nadeel is dat het berggebied betrekkelijk vaak in de mist ligt. 

Uitzicht vanaf Mirador Cruz del Carmen - West Anaga

Op de voorgrond rechts de uitlopers van Anaga (Mercedes-gebergte). Op de vlakte tussen Anaga en de donkere Cumbre aan de horizon ligt de oude universiteitsstad San Cristobal de La Laguna. Op de achtergrond is de Teide zichtbaar. De vage grijsgroene streep op de foto is het oude vliegveld van Tenerife, waar in 1976 één van de grootste vliegrampen heeft plaatsgevonden.

Uitzicht vanaf Mirador Atalaya op Igueste de San Andres en de steile zuidkust van Anaga

Vanuit de havenstad Santa Cruz voert kustweg TF-121 naar San Andres. Van hier kun je het hogere binnenland van Anaga inrijden. Doorrijden naar Igueste de San Andres kan ook. Boven deze kleine plaats loopt de weg echter dood. 

Oostelijk van Santa Cruz de Tenerife, de hoofdstad van het eiland, begint het oude Anagagebergte

Het grillige berglandschap markeert een oude basaltische schildvulkaan. Op de foto zijn de huizen van San Andres tegen de helling van een heuvel aangebouwd. Het strand van Teresitas is aangelegd met zand uit Afrika. Het wordt tegen de oceaandeining beschermd door een in zee aangelegde zware dijk van basaltblokken. Op de achtergrond is het vulkaanlichaam van de oude Canadasvulkaan zichtbaar met bovenaan de puntvormige Teide. 

Over het midden van Anaga loopt TF-12

Via deze weg kun je het eerder moeilijk toegankelijke gebied van west naar oost goed doorkruisen. De weg biedt op verschillende plaatsen prachtige uitzichten. Bij goed weer zijn in de verte talrijke grote schepen te zien, die op de rede van Santa Cruz voor anker liggen.

De vallei van Taganana - Mirador Bailadero

Bij dit uitzichtpunt splitst een zijweg af naar Taganana, aan de noordkust van Anaga. De goed berijdbare bochtige weg slingert met een paar haarspeldbochten hellingafwaarts. De vallei van Taganana is 4,2 miljoen jaar geleden ontstaan, toen een groot gedeelte van de vulkaan langs een glijvlak in zee weggleed.

Het grillige gebergte van Anaga is door meer dan vier miljoen jaar erosie geboetseerd uit een grote schildvulkaan uit het Plioceen. De Anaga-vulkaan lag op de flank van de nog grotere centrale Miocene schildvulkaan, die het fundament van het huidige Tenerife vormt. Al miljoenen jaren behoort vulkanisme op Anaga tot het verleden. Sinds het Plioceen heeft erosie een dicht netwerk van diepe ravijnen in de vulkanische gesteenten geërodeerd. In deze tijd vond ook een enorme aardverschuiving plaats. Landschap en de baai bij Taganana getuigen hier nog van.

Uitzicht vanaf Mirador Roque de Taborno op steil uit zee oprijzende rotskliffen aan de noordkust (Los Tostadores) van Anaga

Het Anagagebergte in het oosten van Tenerife is het ruigste deel van het eiland. Het Parque Rural de Anaga doet op het eerste gezicht door zijn talrijke scherpe toppen en diepe ravijnen denken aan een geologisch jong gebergte. De bergtoppen en naastgelegen barranco's zijn echter het resultaat van intensieve, miljoenen jaren durende erosie. Alle gesteenten die in het Anagagebergte voorkomen zijn van vulkanische oorsprong. Ooit lag hier een zeer grote basaltische schildvulkaan. 

Steil uit zee oprijzende rotskliffen van basalt bij  Semafora de Igueste, oostelijk van Igueste de San Andres

De donkere basaltrotsen zijn in het Plioceen uit lavastromen van de Anagavulkaan boven elkaar afgezet. Op geschikte plaatsen groeien op de ruwe, verweerde rotsen talrijke struikvormige succulenten, waaronder veel euphorbia's (Euphorbia atropurpurea en Euphorbia atropururea).

De noordkust van Anaga staat bloot aan de volle oceaandeining. Als gevolg hiervan vind sterke erosie plaats. De kust is sterk geleed met steile, soms honderden meters hoge basaltkliffen. In de klifwanden zijn talrijke opeenvolgende lagen basalt zichtbaar. De helling van de basaltafzettingen richting zee geeft aan dat het oorspronkelijke vulkaanlichaam, dat zich hier lang geleden bevond, door erosie sterk is aangetast. De vulkanische gesteenten die op Anaga en langs de kust zijn ontsloten, zijn tussen de 8,5 en 4,5 miljoen jaar oud. Tussen de afzonderlijke basaltlagen komen vaak afzettingen voor van tuffen en scoria.

Roque de Dos Hermanos - Punta Hidalgo, Anaga

Aan de noordkant van Anaga rijzen tientallen meters hoge basaltrotsen steil uit zee op. Aan de gelaagdheid in de rotsen valt op te maken dat de oorspronkelijke vulkaan geen steile flanken moet hebben gehad. De miljoenen jaren oude Anagavulkaan had oorspronkelijk het karakter van een schildvulkaan, met hellingen die veel minder steil waren dan bij stratovulkanen. 

Roque de Las Animas met op de achtergrond Roque de Enmedio in het Anagagebergte

De sterk verweerde rotspunt is opgebouwd uit grillig verlopende formaties zuilenbasalt. De richting waarin de zuilen lopen geeft tegelijk de afkoelingsrichting aan. Zuilenbasalt is geen stollingsverschijnsel, maar wordt veroorzaakt door afkoeling nadat de lava reeds gestold was tot basalt.

Roestbruin verweerde basaltrotsen met uitverweerde grotten komen in de kustrotsen van Chinamada vrij veel voor. Op sommige plaatsen dienen de grotten als woning. 

Door wegaanleg (TF-12) over het midden van Anaga, zijn op verschillende plaatsen fraaie wegontsluitingen in vulkanische gesteenten te zien. Hier lichtkleurige grijze fonoliet met donkere basalt en opnieuw fonoliet. Deze oude lava-afzettingen zijn over een steil stuk helling van de Pliocene Anagavulkaan uitgevloeid. 

Grijze, dichte fonoliet in een bergbeek - Barranco del Rio, Anaga

Veel rotsen en bergtoppen in Anaga bestaan uit erosiebestendige vulkanische gesteenten. Hoewel basalt veel voorkomt, zijn op Anaga ook een aantal koppen aanwezig die uit fonoliet bestaan. Dit gesteente is door magmadifferentiatie in magmakamers onder het vulkaanlichaam uit basaltmagma ontstaan. 

Dichte, grijze fonoliet met typische krimpscheuren - Barranco del Rio, Anaga

Na stolling van de lava treden in fonoliet krimpscheuren op. Vaak ontstaat hierbij een platige afzondering. Losse stukken geven bij het aanslaan met de hamer een heldere klank.Vandaar de naam fonoliet. 

Porfierische fonoliet - Strand van Taganana

Fonoliet is een fijnkorrelig, meest (blauw)grijs gesteente. Naast dichte typen komen ook porfierische fonolieten voor, met kleine glazig witte eerstelingen van kaliveldspaat. Fonoliet bevat zo weinig kiezelzuur dat niet uitsluitend veldspaten konden worden gevormd, maar naast deze ook veldspaatvervangers (foïden) als nefelien. Fonoliet splijt vaak plaatvormig. 

Roestbruin verweerde basaltrotsen met een begroeiing van Canarische wolfsmelk (Euphorbia canariensis)

Roque de Los Pinos - Chinamada, Anaga

Steile, soms vrijwel loodrechte rotswanden van  fonoliet zijn karakteristiek in het sterk verweerde bergland van Anaga. Op de foto zijn uitverweerde gangen van het lichtkleurige gesteente te zien. 

Sterk verweerde tufrotsen bij het uitzichtpunt (=mirador) Cruz del Carmen

Dit punt met zijn prachtige uitzichten over het Mercedesgebergte ligt langs weg TF-12 in het westen van Anaga

In het bergland vallen overal sterk geërodeerde, boven elkaar afgezette lagen basalt op. De basaltlagen worden van elkaar gescheiden door afzettingen van tuf en scoria. Bijzonder is dat de oudere basaltformaties doorsneden worden door talloze basaltgangen. Van jongere datum zijn silicarijkere afzettingen en vulkaanpluggen van fonoliet. Dit (licht)grijze, soms  porfierische gesteente komt op tal van plaatsen in het Anagagebergte voor. Fonoliet is een verweringsresistent gesteente. Waar het voorkomt is het is verantwoordelijk voor steile berghellingen. Hier en daar vormt fonoliet door verwering uitgeprepareerde bergtoppen.

Laurierbos - Bosque Encantado, Anaga

Laurierbossen vormen het oorspronkelijke type bos dat op de Canarische Eilanden en ook op Madeira veel voorkwam. Na de verovering door de Spanjaarden en de Portugezen, heeft men de bossen voor houtproductie op grote schaal gekapt. Het hout werd gebruikt voor de procuctie van rietsuiker. De onderbegroeiing bestaat op veel plaatsen uit grote varens. het is een geologisch oud type bos, dat uit het Tertiair stamt. In Europa is dit bostype geheel verdwenen.

Caranina canariensis - Bosque Encantado, Anaga

Is een Campanula-achtige. De plant vormt lange stengels, die kruipend over de grond groeien. Met steun van struiken werkt hij zich ook omhoog. De oranje bloemen zijn een paar centimeter groot. 

Caranina canariensis

De plant komt alleen voor in dichte, vochtige laurierbossen op de Canarische Eilanden. Op Anaga komt Caranina nog vrij veel voor.

Euphorbia canariensis - Punta Hidalgo, Anaga

Wordt ook wel Canarische wolfsmelk genoemd. Groeit van zeeniveau tot ca. 1100 meter hoogte, soms massaal op schrale hellingen.

Euphorbia canariensis

Deze wolfsmelksoort lijkt op het eerste gezicht sterk op een cactus. Is één van de vele soorten wolfsmelkachtigen, die endemisch zijn op de Canarische Eilanden

Euphorbia canariensis - bloeiwijze

Knikkende klaverzuring (Oxalis pes-caprae)

Is invasief op de Canarische Eilanden, Madeira en ook in landen rond de Middellandse Zee. De plant komt oorspronkelijk uit Zuid-Afrika. Eenmaal gevestigd is deze klaver vrijwel niet meer uit te roeien. Doet het bijzonder goed in halfschaduw.

Terrasvormig aangelegde graslandjes met veel knikkende klaverzuring  - Taganana, Anaga

Grasland met knikkende klaverzuring - Chinamada, Anaga

Wit slangenkruid (Echium giganteum)

Bloeit aan het eind van de winter en in het vroege voorjaar op de berghellingen van Anaga

Cordillera Dorsal

De Cordillera Dorsal op Tenerife vormt de 'hals' van Tenerife. Deze verdeelt het eiland in tweeën. De bergrug markeert een noordoost verlopende breukzone, die vanaf het midden van het eiland doorloopt tot het Anaga-massief. Erupties in de omgeving van de Canadas-vulkaan tussen 1,9 – 0,13 miljoen jaar geleden, zijn oorzaak, dat tussen de Caldera Las Canadas en de hoogvlakte van La Laguna een 25 km lange, steile vulkanische cordillera ontstaan is. Het hoogste punt wordt gevormd door Mnt. Izana (2350 m).

De Cordillera Dorsal - aangegeven met een gele stippellijn - vormt een 1600 - 2350 m hoge vulkanische bergrug tussen de Caldera Las Canadas en het Anaga-gebergte. De Cordillera markeert de noordoostelijke riftzone, waarlangs veel basaltische spleeterupties hebben plaatsgevonden.

Langs de Carretera de la Esperzanza (TF-24) is een stop bij Mirador de la Tarta de moeite waard. De weg is met een tweetal scherpe bochten aangelegd op een vulkanische helling, waarbij delen van tuf- en lapilli-lagen zijn weggegraven.

La Tarta langs weg TF-24

La Tarta ('De Taart') bestaat uit een contrastrijke opeenstapeling van lagen basalt- en puimsteentuf, afgewisseld met afzettingen die uit iets grovere basaltische lapilli bestaan. Uitstappen bij de Mirador de La Tarta en wandelen is prima, maar blijf achter de houten afscheidingen. In de bochten wordt 'sportief' gereden.

De witte afzetting van La Tarta bestaat uit puimsteentuf, de lagen eronder en erboven bestaan uit basaltische as- en lapilli. De scherpe overgang tussen de witte fonolietische puimsteentuf en de donkere basaltische lapilli- en aslagen, maken duidelijk dat beide van gescheiden bronnen afkomstig zijn. De afzetting met puimsteentuf is gekoppeld aan een Pliniaanse uitbarsting van de centrale Canadas-vulkaan. De lagen met een basaltische samenstelling zijn afkomstig van Strombolische erupties langs de noordoostelijke breukzone van de Cordillera Dorsal. De uitbarstingen moeten in dezelfde tijd hebben plaatsgevonden. 

Weg TF-24 over de kruin van de cumbre is door het ontbreken van steile hellingen zeer goed berijdbaar. Haarspeldbochten komen vrijwel niet voor.

Het eerste deel van de Cordillera heeft door het droge klimaat het karakter van een schaarsbegroeide halfwoestijn.

Montana Izana - Cordillera Dorsal

Op de top van deze berg staan antennemasten en weerstations. Mnt. Izana is met 2350 meter het hoogste punt op de cumbre.

Basaltische as- en lapilli-lagen in de omgeving van Mnt. Izana.

Het hogere, westelijke deel van de Cordillera Dorsal is schaars begroeid. Passaatwolken komen maar zelden tot deze hoogte (ca. 2000 m). Overal langs de weg zijn oude, roestig verweerde basaltrotsen en scoria-afzettingen  zichtbaar. 

Door erosie zijn op de hogere hellingen van de Cordillera Dorsal op verschillende plaatsen 'muren' van basalt zichtbaar. Het zijn uitverweerde gangen, voormalige toevoerspleten, waarlangs basaltisch magma omhoog steeg naar de eruptiepunten. 

Op de hellingen en flanken van slakkenvulkanen groeien op de hogere delen van de Cordillera Dorsal  opvallend veel geelbloeiende bossige struiken van Descurainia bourgeana. Het is een kruisbloemige, verwant aan mosterd- en raapzaad.

Caldera de Pedro Gil - Arafo

Een grote aardverschuiving, hoog op de zuidelijke helling van de cumbre, bij Arafo, heeft een duidelijk litteken in het landschap achtergelaten. De steile breukranden geven de begrenzing aan van de verschoven massa gesteente.

De hogere noordhellingen van de Cordillera Dorsal zijn dicht bebost met vooral Canarische dennen (Pinus canariensis). Deze naaldboomsoort is endemisch op de Canarische Eilanden. Stoelen, tafels, deuren en kozijnen in de meeste appartementen, zijn van het hout van deze boom gemaakt. 

Op veel plaatsen langs de Cordillera Dorsal komen verweerde tefravulkanen voor. Sommige zijn opgebouwd uit louter los materiaal (lapilli en bommen), vaak is ook sprake van een opeenstapeling van basaltische slakken. Deze raakten bij het neervallen in halfvloeibare vorm met elkaar versinterd. Tussen de slakken zijn fraaie lavabommen te vinden.

Een karakteristieke vulkanische bom, met een, door luchtweerstand, naar achteren omgebogen lavarand. Vulkanische bommen zijn doorgaans aerodynamisch van vorm, compleet met een 'staartje'. 

Langs weg TF-24, die van El Portillo over de Cordillera Dorsal naar La Laguna loopt, kom je op verschillende plaatsen fraaie weginsnijdingen tegen, waar verschillende vulkanische afzettingen zichtbaar zijn. Hier is een fraaie afwisseling zichtbaar van lapillituf, basalt, basalttuf met daarboven een massieve lavastroom, ook weer van basalt.

Langs de Cordillera Dorsal hebben in het verleden grote aardverschuivingen plaats gevonden, waaronder die van Guimar en Orotava. De belangrijke weg TF-24 loopt over de kruin van de bergrug. Op verschillende plaatsen kan men van schitterende uitzichten genieten. Langs de weg zijn voor de toeristen miradores ingericht. Dit zijn uitzichtpunten met een parkeerplaats. Ze zijn aangegeven met borden met daarop een fotokamera.

Vallei van Orotava met de bebouwing van Orotava

Op een paar plaatsen zijn in het verleden, aan weerszijden van de kruin van de Cordillera Dorsal, door zwaartekracht gigantische massa's vulkanisch gesteente in zee weggegleden. Aardverschuivingen komen op de Canarische Eilanden veel voor. Op Tenerife alleen al zijn een twintigtal bekend. 

Caldera de Pedro Gil - Mirador de la Crucita,  Arafo

Dit keteldal is ontstaan door het wegzakken van een enorme hoeveelheid gesteente. Dit aardverschuivingslitteken ligt vrijwel langs de kruin van de Cordillera. Het is onderdeel van de enorme aardverschuiving, die de Vallei van Guïmar deed ontstaan. Bovenaan de foto is het stadje Candellaria zichtbaar.

Het Esperanza-bos in het oosten van de Cordillera Dorsal imponeert door zijn dichte bestand aan naald- en loofbomen. Hier en daar komen nog restanten voor van het oorspronkelijke Tertiaire oerbos. Canarische dennen (Pinus canariensis) vormen de belangrijkste bomen. Het dichte naaldenpakket op de bodem wordt geoogst als verpakkingsmateriaal voor het vervoer van grote trossen bananen. Door het vochtige microklimaat komen op de bomen bijzonder veel mossen voor. Vooral de hangende grijsgroene baardmossen verlenen het bos in de mist een mysterieus karakter.

Weg TF-24 slingert vanaf El Portillo (Las Canadas) tot La Esperanza over de bergkam. Op verschillende plaatsen langs deze weg kunt U wandelingen maken en genieten van  uitzichten.

Spanjaarden trekken in de weekends in grote getale met pannen, schalen en bakjes met eten naar de bossen om daar in familieverband uitgebreid te gaan brunchen. Midden in het Esperanzabos is een ruime picknickplaats ingericht met een grote stenen barbeque. Coronaproof zo te zien.

Op de hogere delen van de cumbre en in het Esperanzabos zijn bijzonder veel Canarische dennen aangeplant. Deze endemische pijnboomsoort verjongt zich hier spontaan.

De hogere hellingen van de Cordillera Dorsal zijn zwaar bebost. Naast restanten van het oorspronkelijke nevelbos (laurisilva) groeien er vooral naaldbomen. Vanaf 1000 meter hoogte zijn de hellingen vaak in een dichtie vochtige mist gehuld.

Het dichte Esperanzabos op de Cordillera Dorsal vervult een belangrijke functie in de watervoorziening op het eiland. Door de noordoostpassaat lopen wolken dood tegen de hellingen. Door stijgregens valt er vrij veel neerslag. Daarnaast vegen de zeer lange dennennaalden bijzonder veel waterdruppeltjes uit de mist. 

In het overwegend uit Canarische dennen bestaande Esperanza-bos zijn een aantal goed aangegeven wandelpaden aangelegd. 

 Onder vochtige omstandigheden verweert zuilenbasalt op een karakteristieke manier. De hoekige zuilen veranderen in schalig opgebouwde ronde bollen. De bollen ontstaan omdat randen en hoeken in verhouding het sterkst door chemische verwering worden aangetast. Bij het ontstaan van de schalige structuur van de bollen spelen kleimineralen (smectiet) een belangrijke rol.

Op schaduwrijke, vochtige rotswanden groeien op sommige plaatsen fraaie blauwgroene aeonium's.

 Las Canadas

Parque Nacional de las Cañadas del Teide ofwel het Nationaal Park El Teide is met afstand het meest karakteristieke en ook het drukst bezochte gebied op de Canarische Eilanden. Jaarlijks brengen zo'n drie miljoen toeristen een bezoek aan de grote krater met daarin de steil oprijzende vulkaankegel van de Teide. Het park werd in 1954 opgericht voor zijn betekenis als een uniek vulkanisch gebied en zijn bijzondere flora en fauna. In 2007 werd het park op de Werelderfgoedlijst van de Unesco geplaatst.

De meeste toeristen nemen vanuit de zonnige zuidkust bij Los Cristianos-Playa de Las Americas en Adeje de weg naar boven, naar Vilaflor. Voorbij dit plaatsje verdwijnen huizen en akkers en wordt de de natuur ruiger.  Met het toenemen van de hoogte verandert het landschap op indrukwekkende wijze. Eenmaal voorbij Boca de Tauche rijden we een volkomen andere wereld in: de grote Caldera Las Canadas. Het ruige vulkanische landschap van de caldera wordt wel eens vergeleken met een maanlandschap.

Dit is het uitzicht bij het bergstation van de kabelbaan op 3555 meter hoogte. 

De top van het eiland Tenerife wordt ingenomen door een grote caldera met een doorsnede van zo'n 16 kilometer met daarin de 1500 meter hoge stratovulkaan Teide en een aantal andere vulkanen, waaronder de Pico Viejo, die op de flank van de Teide ligt.  Hoewel de meningen over het ontstaan van de caldera verschillen is wel duidelijk dat zich op deze plaats eerder ook al een grote stratovulkaan bevond. Dit was de Canadas-vulkaan. Explosieve uitbarstingen van deze vulkaan hebben een belangrijk deel van het eiland Tenerife vormgegeven. De vulkanische producten van deze uitbarstingen zijn vooral terechtgekomen op de zuidelijke hellingen (Bandas del Sur) van Tenerife. 

De stratovulkaan El Teide met sneeuwdek

De rotsen op de voorgrond vormen grillige rotsformaties van tufgesteenten, trachiet en fonoliet. Ze vormen de rand van de westelijke in stortingskrater (caldera) van de grote Canadasvulkaan. 

De Teide met zijn opvallende erosiegeul

Rechts bovenaan op de foto is het bergstation van de kabelbaan op het platform La Rambleta zichtbaar. Daarbovenuit reikt de kegelvormige top van El Piton nog 220 meter hoger. Deze vulkaantop is in in de periode tussen 660 en 940 n.Chr. ontstaan.

 

Kraterwand van Las Canadas bij Boca de Tauche

Op de voorgrond is een door verwering uitgeprepareerde loodrechte muur van ganggesteenten zichtbaar. Ze vormen resten van een ringvormige intrusie in het vulkaanlichaam van de eerder aanwezige Canadasvulkaan 

Roques de Garcia

Deze lijn van grillige vulkanische gesteenten vormen de scheiding tussen de westelijke en oostelijke instortingscalderas van Las Canadas. De bodem van de oostelijke caldera ligt ruim 100 meter lager. De gesteenten van Roques de Garcia bestaan uit  bergstortingspuin, tuffen, trachiet en fonoliet.  

 'A'a-lava langs weg TF-38 

De ruwe zwarte lava van Pico Viejo is onbegroeid en nagenoeg onbegaanbaar. Op de achtergrond de kraterrand van Las Canadas.

Geomorfologisch gezien is Caldera Las Canadas een waar natuurwonder. De grootte en de bijzondere structuur van de 16x9 kilometer grote instortingskrater, met aan de noordrand de twee stratovulkanen El Teide en Pico Viejo, zijn uniek. Het park ligt in het midden van het eiland, op een gemiddelde hoogte van 2.000 meter. De caldera wordt gedomineerd door de 1500 meter hoge Teide. De top van de vulkaan is ook het hoogste punt van Spanje. Vanaf zeeniveau bedraagt de hoogte 3718 meter. In het winterhalfjaar zijn  caldera, maar zeker ook de toppen van Teide en Pico Viejo bedekt met sneeuw. Temperaturen kunnen in deze periode tot onder het vriespunt dalen. Eeuwige sneeuw komt op Tenerife niet voor. In de zomermaanden kan de temperatuur stijgen tot boven de 40 graden!

In de Caldera Las Canadas zijn de Roques de Garcia al van verre te zien. De grillige rotsformaties steken duidelijk tegen de vrij vlakke calderavloer af. Roques de Garcia liggen zo'n 5 kilometer zuidelijk van de Teide op een hoogte van 2200 meter. De rotspunten lopen over een lengte van zo'n 2 kilometer in NW-ZO richting. De rotsformatie vormt de scheiding tussen de westelijke en de oostelijke caldera. Op de voorgrond de vlakke calderavloer van Ucanca.

De lavastromen op de helling van de Teide bestaan uit zwarte fonolietische obsidiaan. De lavatongen  dateren van de laatste Middeleeuwse uitbarsting van de Teide. De viscueze lava stroomde langzaam over de hellingen van de Teide naar beneden en koelde hierbij zo snel af, dat zich geen kristallen konden vormen, maar als vulkanisch glas uithardde.

Van grote hoogte zijn in de westelijke caldera verschillende, duizenden jaren oude lavastromen zichtbaar. De ouderdom is af te leiden uit de graad van oxidatie. De meest roestig gekleurde lavavelden zijn het oudst. De zwarte lavavelden achteraan zijn van de uitbarsting in 1798 van de Pico Viejo.

De calderawanden zijn in het oostelijke deel van de Canadas krater minder ruig en hoog. In dit deel bevinden zich ook een aantal Pleistocene slakkenvulkanen met bijbehorende afzettingen van tuf, basaltische lapilli en basaltuitvloeiingen.

In de oostelijke calderawand van Las Canadas zijn lichtkleurige fonolietische ignimbrietafzettingen aanwezig die niet verkit zijn tot keihard gesteente. Ze behoren tot de Diego Hernandes Formatie.

Bij de enorme, explosieve erupties van de verdwenen Canadasvulkaan zijn delen van het oorspronkelijke vulkaanlichaam bewaard gebleven. Opvallend in de Canadas caldera zijn de van verre zichtbare, blauwgroen gekleurde, rotsformaties van Los Azulejos.

Weg TF-21 die de caldera doorkruist, gaat ook door de rotsformatie Los Azulejos. Van zeer dichtbij kunnen de bijzondere kleuren van de hydrothermaal omgezette vulkanische gesteenten worden bekeken.

Sommige delen van de tufafzettingen van Los Azulejos  zijn intensief blauwgroen van kleur. De opvallende kleur heeft niets te maken met de aanwezigheid van koper, wat vaak beweerd wordt.

De bijzondere kleur van het tufgesteente is veroorzaakt door hydrothermale processen. Hierbij circuleren hete vloeistoffen via microporiën door het gesteente. Bestaande minerale bestanddelen veranderen daardoor van samenstelling. De bijzondere kleur wordt voor een deel veroorzaakt door chlorietverbindingen.

Voor de geologisch geïnteresseerde bezoeker valt in de Canadaskrater veel te zien en te beleven. Indrukwekkende, hoogoprijzende rotswanden, grillige vulkanische formaties, slakkenvulkanen en een reeks bijzondere vulkanische gesteenten. Overwin hoogtevrees en maak een 8 minuten durende tocht per kabelbaan naar de top van de Teide en geniet van het adembenemende uitzicht. Voor amateur-geologen is het jammer dat het meenemen van een fraai stuk lava, een mooi gekleurde steen of een stuk obsidiaan niet is toegestaan.

Vanaf de Teide is het uitzicht over de grote Canadas caldera adembenemend. De krater is zo'n 16 x 9 kilometer groot. Op deze plaats bevond zich tot ongeveer 160.000 jaar geleden, de grote Canadasvulkaan, en was net als de huidige Teide een stratovulkaan. Door het explosieve karakter van een reeks opeenvolgende erupties waarbij vooral lava en lavaproducten van fonolietische en trachietische samenstelling uitgestoten werden, is deze vulkaan, althans zijn top verdwenen waardoor een grote caldera ontstond. Naderhand is de instortingskrater opgevuld met vulkanische producten van de Teide en de Pico Viejo. De steile calderawanden zijn op de foto goed te zien. Op de achtergrond is het eiland Gran Canaria zichtbaar.

Roques de Garcia in de Caldera Las Canadas

Deze grillige rotsformaties zijn voor bijzonder veel toeristen op Tenerife een gewild excursiedoel. Niet in de laatste plaats vanwege de bijzondere vorm van de kleurige Roque Cinchado. 

De geologische opbouw van Roques de Garcia is nogal complex. De rotsen bestaan  uit puinafzettingen van aardverschuivingen, tuf, trachiet en fonoliet. De gesteenten zijn doortrokken van lichtkleurige gangen van fonoliet.

Roques de Carcia met Roque Cinchado en de Teide op de achtergrond. Op het eerste gezicht lijkt het alsof onder de top van de Teide nog sneeuw ligt. Het zijn echter door verwering vrijgelegde afzettingen van puimsteentuf.

Roque Cinchado is zonder twijfel de beroemdste rots van Tenerife. Zijn opvallende vorm is het gevolg van erosie. Het geheel bestaat uit vulkanische gesteenten, meest verkitte tuffen en fonoliet. Het dikkere bovendeel bestaat uit tuf met ingeschakelde lagen fonoliet. De zachtere gesteenten onderaan de rots verweren sneller. Geologisch gezien zal deze rots geen lang leven beschoren zijn. 

Om de rotsformaties van Roques de Garcia voor toeristen beter toegankelijk te maken, zijn door het eilandbestuur geleidelijk oplopende natuurstenen trappen en een aantal makkelijk te belopen voetpaden aangelegd. Dagelijks bezoeken vele honderden mensen de bijzondere rotsformaties.

De Roques de Garcia steken enige tientallen meters boven de vlakke bodem van de caldera uit. Toch rusten de rotsen niet op de huidige calderavloer. Hun wortels reiken tot zo'n 500 meter onder huidige oppervlak. Merkwaardig is ook dat de calderavloer oostelijk van deze rotsformatie ruim 100 meter hoger ligt dan die aan de westzijde. De opvulling van de caldera bestaat vooral uit een opvulling van fonolietlava's en pyroclastisch materiaal, dat gezamelijk een pakket vormt van honderden meters dikte.

Fonolietrots van Minas de San Jose -  Las Canadas

De fonolietrots van Minas de San Jose toont op fraaie wijze een patroon van krimpscheuren, die te vergelijken is met die van zuilenbasalt. Het netvormige patroon is het gevolg van krimp door afkoeling. Het ontstond nadat de lava reeds vast geworden was. De grove zuilenstructuur van fonoliet is op veel plaatsen in de rotsen van de calderarand te zien. Trachiet toont vergelijkbare krimpstructuren.

Touwlava opzij van Roques de Garcia - Las Canadas

Basaltische lava op Tenerife is vaak zo visceus, dat het voornamelijk als ruwe 'A'a-lava of bloklava voorkomt. Slechts op enkele plaatsen zijn oude vloeistructuren zichtbaar. Omdat deze aan bundels touw doen denken, spreekt men van touwlava. 

Montana Blanca is een vulkaan aan de voet van de Teide, die tijdens explosieve erupties hoofdzakelijk puimsteenfragmenten uit de krater heeft geblazen. De erupties vonden plaats omstreeks het begin van de jaartelling. De lichte kleur van het puimsteenlandschap is naamgevend geweest voor deze vulkaan. De puimsteen is fonolietisch van samenstelling.

In de omgeving van Montana Rajada heeft men lange tijd het poreuze puimsteen gewonnen. Men maakte er lichtgewicht beton van en vermalen werd het toegepast in tandpasta, garagezeep e.d. De aantasting van het landschap was echter zo groot dat de winning eind jaren zeventig van de vorige eeuw gestaakt werd.

Fonolietische lavatongen van obsidiaan op de helling van Montana Blanca

Op de voorgrond liggen talrijke rondachtige lavaballen. Oppervlakkig bekeken doen ze aan grote vulkanische bommen denken.

Accretionaire lavalballen van glasachtige fonoliet

In de omgeving van Montana Blanca liggen op lichtkleurige puimsteentuf talrijke, opvallende ronde, lavaballen. Het zijn accretionaire vormingen. 

Accretionaire lavaballen  op de helling van Montana Blanca

Accretionaire lavaballen ontstaan uit kleine stukken gestolde lava die over de nog vloeibare lava naar beneden zijn gerold en net als bij het rollen van sneeuwballen over een sneeuwlaag, door aanklevende lava steeds groter worden. 

Montana Rajada met coulee's - Las Canadas

Op de helling van de vulkaan Montana Rajada zijn een aantal verstarde lavatongen (coulee's) zichtbaar, die duidelijk maken dat fonolietische lava als een dikke taaie stroop over de vulkaanhelling is gevloeid en halverwege de helling is gestold. De vloeilijnen zijn nog heel duidelijk te zien. Op de voorgrond is een stuwkoepel van fonolietische, obsidiaanachtige lava zichtbaar.

Stuwkoepel van glasachtige fonoliet onderaan de helling van Montana Rajada - Las Canadas

Vloeigelaagdheid van fonolietische obsidiaan - Montana Rajada, Las Canadas.

Fonolietische bloklava van zwarte obsidiaan - Montana Rajada, Las Canadas

Opzij van TF-21 vallen in een lichtkleurige omgeving van puimsteenlapilli talrijke grote en kleine blokken op van donkere obsidiaan. In het zonlicht lijkt het alsof de steenblokken nat zijn van de regen. De blokken ontstonden uit een langzaam bewegende, zeer visceuze lavastroom, die al vrijwel gestold moet zijn geweest. 

 Bloklava van intens zwarte fonolietische obsidiaan - Montana Rajada, Las Canadas

Op een ondergrond van lichtkleurige puimsteenlapilli liggen in de directe omgeving van Montana Rajada grote blokken gelaagd obsidiaan. Het obsidiaan is niet zo mooi als wel van andere vindplaatsen bekend is, minder glasachtig ook. Van dichtbij valt op dat het glasachtige gesteente bijzonder fraaie vloeistructuren bezit.

Vilaflor en Paysage Lunar 

Vilaflor en de zuidkant van Tenerife

Vanuit deze plaats heb je bij helder weer op enkele plaatsen een fraai uitzicht over de zuidkant van het eiland. In de verte is het sterk verweerde massief van Adeje met zijn scherpe bergpieken zichtbaar. Dit berglandschap zijn de verweerde restanten van de zeer oude centrale schildvulkaan uit het Mioceen, dat de basis vormt van het huidige eiland.

Op weg naar de grote caldera en de Teide nemen de meeste toeristen vanuit het zuiden van het eiland de weg omhoog naar Boca de Tauche. Halverwege komt u langs de hoogst gelegen plaats van Spanje, Vilaflor. Vilaflor is de laatste plaats langs weg TF-21 naar de top van het eiland. 

Op meer dan 1400 meter boven zeeniveau is Vilaflor een rustige plek, die wordt omringd door dennen- en amandelbomen, met schitterende traditionele Canarische architectuur, waaronder een prachtige parochiekerk.

Voorbij het dorp voert weg TF-21 bezoekers met ontelbare bochten de helling op, naar boven. Het cultuurlandschap vóór Vilaflor verschilt nogal met dat van hogerop. Het landschap wordt steeds ruiger, de lucht wordt helderder en ook het uitzicht wordt mooier.  

Vilaflor de Chasna, zoals de plaats officiëel heet, is het laatste bergdorp op weg naar de grote Caldera Las Canadas. Het ligt op een hoogte van 1400 meter.

Wat lager op de kraterhelling liggen droge akkers die terrasgewijs zijn gebouwd. De hermitage aan de westkant van Vilaflor biedt een prachtig uitzicht.

Vilaflor telt ruim 1800 inwoners. Vooral het centrum is fraai met een aantal huizen in karakteristieke Canarische stijl. Het stadje heeft een historie als kuuroord, niet alleen vanwege de zuivere lucht, maar ook vanwege het heldere mineraalrijke water dat vanaf de caldera naar beneden stroomt. Vlak boven het dorp wordt het opgevangen en gebotteld als natuurzuiver Fuentealta mineraalwater.

Vilaflor is bekend om zijn aardappelteelt en wijnbouw, en dat meestal zonder regenval. Door de hoge ligging zorgt nachtelijke afkoeling vaak voor mist. Het vocht slaat neer op lapilligruis, waarmee de akkers bedekt zijn. Het lapilli-gruis is te vergelijken met de bekende groeikorrels in bloempotten en bloembakken. De vochtafgifte verloopt veel efficienter dan in gewone grond. Rond Vilaflor maakt men hier dankbaar gebruik van.

De terrasvormig aangelegde akkers zijn bedekt met een laag basaltische lapilli. Dit is poreus vulkaangruis dat het vocht uit de mist opzuigt en afgeeft aan de planten. de muren van de terassen zijn aangelegd met blokken blauwgrijze fonoliet, een vulkanisch gesteente dat in de omgeving veel voorkomt. 

Boven Vilaflor verandert het landschap aan weerszijden van weg TF-21 snel van karakter. Lavavelden, basaltrotsen en Canarische dennen bepalen het landschap. Op plaatsen waar de bomen het moeilijk hebben - vooral door droogte - kleuren ze geler.

Vilaflor is ook het dorp waar de oudste en grootste Canarische dennen staan. De dikste 'Pino Gordo' genoemd, is zo'n 45 meter hoog en heeft een stamomtrek op 1,30 meter hoogte van maar liefst 9.80 meter! Buurman 'Pino de las Pernadas' staat even verderop, en is 56 meter hoog. Beide bomen zijn niet te missen. Ze staan elk op een eigen parkeerplaats langs de Carretera General Vilaflor in Vilaflor. De leeftijd van beide bomen wordt geschat op 700 tot 800 jaar!

Vilaflor staat bekend om zijn enorme schilderachtige Canarische dennen. Ze behoren tot de hoogste en oudste op de Canarische Eilanden. 

Langs de Crta. General Vilaflor in Vilaflor staan twee legendarische Canarische dennen. De een, 'Pino Gordo', heeft een dubbele stam en is ruim 9 meter in omtrek. Op korte afstand staat de 'Pino de las dos Pernadas'. Deze boom is met 56 meter de hoogste Canarische den. Niet minder spectaculair zijn de grote cipressen op het San Pedro-plein.

Canarische den 'Pino Gordo' - Vilaflor

Deze pijnboom en zijn buurman vlakbij, zijn niet alleen de grootste en hoogste Canarische dennen, ze zijn met een geschatte ouderdom tussen 700 en 800 jaar ook de oudste op de Canarische Eilanden.

Voor de houtproductie zijn de Canarische dennen belangrijk. Het hout wordt in de bouw gebruikt. Men maakt er verder deuren, kozijnen, keukens, kasten en meubelen van.

Canarische den 'Pino de las dos pernadas' - Vilaflor

Canarische dennen zijn inheems op de Canarische eilanden. Het zijn sterk harshoudende bomen met zeer lange naalden. Deze kunnen zo'n 30cm lang worden. Ze vormen bundeltjes van drie.

Ondanks de frequent voorkomende bosbranden op de eilanden, kunnen de bomen door hun dikke schors bijzonder goed tegen brand. Na een heftige bosbrand lopen de meeste volkomen zwartgeblakerde bomen na verloop van tijd weer frisgroen uit. 

Paisaje Lunar

Paisaje Lunar is een zeer bijzonder landschap. Het is een klein gebied van geelwitte puimsteentuf dat door erosie is ontstaan. De opvallende rotsformaties behoren tot de indrukwekkendste natuurverschijnselen van Tenerife. Paisaje Lunar ligt verborgen in de dennenbossen in het Natuurpark Forestal Corona, niet ver van het hoogstgelegen bergdorp van het eiland, Vilaflor.

De bijzondere erosievormen van geelwitte tuf zijn in veel gevallen kegelvormig. Ze staan los of zijn aaneengeschakeld. Ze vormen zogenaamde aardpiramiden. De kegelvormige structuren ontstonden onder de beschermende afdekking van een hard, verweringsbestendige kap van vulkanisch gesteente. Vergelijkbare aardpiramiden, maar dan van keileem, zijn te vinden bij Mittelberg in het Italiaanse Zuid-Tirool. Hier hebben zich vele meters hoge kegelstructuren ontwikkeld onder de beschermende afdekking van zwerfkeien.

Aardpiramiden bij Mittelberg - Zuid-Tirool (Italië)

Onder bescherming van grote en kleinere zwerfkeien zijn spits toelopende zuilen van keileem van erosie gespaard gebleven. Vooral regenval is oorzaak van deze vorm van erosie. De keileem opzij van de zuilen is in de loop van de tijd weggespoeld.

In Paisaje Lunar vinden we een groot aantal kegelvormige formaties bij elkaar. Sommige doen in de verte denken aan de torens van de Sagrada Familia in Barcelona. 

De afzettingen van puimsteentuf zijn fraai gelaagd. Ze ontstonden door tienduizenden jaren van verwering. De gelaagdheid van de tufafzetting loopt parallel aan de oorspronkelijke vulkaanhelling van de oude Canadasvulkaan, de voorganger van de huidige Teide. Het landschap van puimsteentuf is een wonderlijk verschijnsel, dat van een andere planeet lijkt te komen; vandaar zijn naam 'Paisaje Lunar' ofwel 'maanlandschap'.

Aardpiramiden van lichtkleurige puimsteentuf - Paisaje Lunar, Vilaflor

Paisaje Lunar ligt vlakbij Vilaflor. Op nog geen vijf minuten rijden over de TF-21, vanuit Vilaflor, moeten we in de derde haarspeldbocht rechts afslaan op een steenslagweg, die het bos in leidt. De hier en daar flink hobbelige weg is niet voor elke auto geschikt. Zeker als de kuilen in de weg vol water staan, kan het rijden wat minder prettig zijn. 

Ondanks een bordje 'Paisaje Lunar' doorrijden tot de parkeerplaats bij 'Campamento Madre del Agua'. Van hier voert een makkelijk te belopen pad naar het reservaat, ca. 2,5 kilometer hogerop. 

Campamento Madre del Agua - Forestal Corona, Vilaflor

De hellingen rond Paisaje Lunar stan vol Canarische dennen.

De voetpaden naar het maanlandschap, hogerop de helling, zijn goed aangegeven en niet moeilijk te belopen.

Een impressie van het maanlandschap ('Paisaje Lunar') bij Vilaflor

Interessante excursiepunten op Tenerife

Naast zwemmen en zonnebaden biedt Tenerife ontzettend veel meer. Zin in een verkenning van het eiland? Hieronder vindt u een reeks suggesties. Sommige van de hieronder vermelde punten zijn routes die met de auto gereden moeten worden. Andere zijn deels met de auto te bereiken, aansluitend gevolgd door een korte wandeling.

Het kan zijn dat sommige objecten door wegreconstructies, aanleg appartementenwijken e.d. inmiddels anders of moeilijker te bereiken zijn. De infrastructuur op de eilanden verandert nog steeds. Een goede recente wegenkaart van het eiland is wel gewenst.

 

Het startpunt is Los Cristianos/Playa de Las Americas in het zuiden van Tenerife

1. Acantilados de los Gigantes 

Neem de kustweg over San Juan en niet de Autopista del Sur. Je rijdt met veel bochten door een landschap met veel bananenplantages. Is niet het allermooiste deel van het eiland. In het plaatsje Acantilados een prachtig uitzicht op de honderden meters hoge klifkust van één van de geologisch oudste delen van Tenerife.

2. Via Tamaimo en Santiago del Teide naar Masca

Bij Santiago del Teide veel recente lavavelden van Mnt. Chinyero uit 1909. De rit via de smalle weg naar Masca is prachtig en spectaculair met veel mooie uitzichten. Masca zelf is met zijn talrijke Canarische dadelpalmen klein maar schilderachtig.

3. Doorrijden naar Buenavista del Norte aan de noordkust 

Hier linksaf, langs de rotskust naar Punta de Teno, de westpunt van Tenerife. De route langs de zeer steile kust is bijzonder spectaculair. Bij regen en wind is de weg afgesloten. Wordt op borden duidelijk aangegeven. Hier en daar stoppen vanwege het uitzicht. Op Punta de Teno veel bruine slakkenlava. Maak een wandeling naar de vuurtoren, het meest westelijke puntje van het eiland. Aan de overkant ligt Amerika. Bij de vuurtoren heb je een prachtig uitzicht op de loodrecht oprijzende kliffen van Acantilado de los Gigantes. Het zijn restanten van de oude Tenovulkaan uit het Mioceen/Plioceen.

4. Van Santiago del Teide naar Carachico

Onderweg rij je voorbij aan zwarte grillige lavauitvloeiingen. Het bordje met daarop 'Chinyero' volgen. De zwarte lapilli en lava met spaarzame Canarische dennen zijn afkomstig van de laatste grote uitbarsting op Tenerife, die op 18 november 1909 begon en tien dagen aanhield.

5. Carachico, de voormalige zeehaven van Tenerife

Van grote hoogte kijk je neer op de plaats. Garachico is in 1706 door een grote lavastroom van de vulkaan Arenas Negras deels verwoest. Garachico was tot de uitbarsting de belangrijkste zeehaven van Tenerife. Van hieruit werden Malvasia wijnen en andere lokale producten naar Europa en de Verenigde Staten geëxporteerd. Op de in zee uitgevloeide lava is een deel van het huidige Carachico gebouwd. Beneden in de haven kijk je omhoog en kun je het pad van de lavastromen nog goed zien.

6. Icod de los Vinos

In deze plaats staat de alleroudste drakenbloedboom (Dracaena drago). Het is een enorme indrukwekkende boom. Drakenbloedbomen zijn op aarde bijna uitgestorven. Wilt u daarna een avontuurlijke rit omhoog naar Amparo maken, naar weg TF-5, verlaat Icod dan via de Camino el Amparo. Dit is een smalle asfaltweg, waar niet gekeerd kan worden en die alleen in de 1e versnelling naar boven gereden kan worden.

7. Mirador de la Centinela

Vanuit Playa de Las Americas noordwaarts via Chayofa, Valle de San Lorenzo naar het uitzichtpunt op de Roque de Jama. (Uitzichtpunten worden aangegeven als ‘Mirador’) . Op deze rots ligt Mirador de la Centinela. Hier komen fraaie oude basalten voor met in holletjes allerlei kristalletjes. In westelijke richting, over de vallei, zie je het oude verweerde bergmassief van Adeje. Het massief is een restant van de oude centrale schildvulkaan uit het Mioceen, waaruit Tenerife is ontstaan. Hier komen de oudste rotsen van Tenerife voor. Ze zijn zo'n 12,5 miljoen jaar oud.

8. Doorrijden via La Escalona naar Villaflor

In Vilaflor wordt heel fraai kantwerk gemaakt. Zie je vanzelf wel in het stadje. Het centrum kent veel huizen, die in de typische Canarische architectuurstijl zijn gebouwd. In het dorp staan ook de grootste en oudste Canarische pijnbomen. Op de akkers rondom Vilaflor verbouwt men op de kurkdroge vulkanische lapilli-grond aardappelen. De gewassen krijgen vocht door dauw dat neerslaat op de vulkaankorrels.

9. Canarische pijnbomen

Iets boven Vilaflor maakt de weg een haarspeldbocht naar rechts. Hier stoppen. De enorme dennen zijn oude Canarische pijnbomen (Pinus canariensis). Zijn de grootste bomen op de Canarische Eilanden. De hoogste is 56 meter. De dikste 'Pino Gordo' heeft een stamomtrek van 9,8 meter! Komen alleen op de Canarische Eilanden voor. De lange naalden ‘vegen’ het vocht uit de wolken en zorgen zo voor water. Regenen doet het namelijk niet zoveel, vooral op de zuidzijde niet.

10. Paisaje Lunar (Maanlandschap van puimsteentuf)

Na de derde scherpe bocht in de TF-21 naar boven, zie je rechts een smalle onverharde zijweg. Is berijdbaar. Na een aantal kilometers stoppen op de parkeerplaats en verder wandelen naar ‘Paysage Lunar’. Dit is een adembenemend mooi landschap met aardpiramides van witte puimsteentuf, die door verwering zijn ontstaan.  

11. Caldera Las Canadas

Terug en de weg naar boven vervolgen tot de ‘Boca de Tauche’. Dit is de toegang tot de grote Caldera Las Canadas. Hier fraaie uitzichten en afhankelijk van het jaargetijde prachtig witbloeiende bremstruiken en andere planten, indrukwekkende kraterwanden en vulkanische rotsen. Dominant is de kegelvormige vulkaan El Teide.

12. TF-21 en TF-38

Weg TF-21 vervolgen door de caldera richting Teide en El Portillo. Wijst zich vanzelf. De andere weg (TF-38) bij de wegsplitsing voorbij Boca de Tauche gaat naar Santiago del Teide. Als je terug rijdt naar het appartement, dan kun je voorbij Santiago del Teide op de autopista snel naar Playa de Las Americas en Los Cristianos rijden.

De steile calderawanden rechts van de weg zijn heel indrukwekkend. Zijn overblijfselen van een enorme reeks uitbarstingen van de voormalige Canadasvulkaan, de voorganger van de huidige El Teide. Links van de weg is een mirador ingericht. Hier herken je aan de bruine en zwarte kleuren de meer en minder oude lavastromen van de vulkaan Pico de Teide.  Dit is een kleinere stratovulkaan op de flank van de Teide. Je herkent deze vulkaan aan de zwarte verkleuring door lava en scoria.

13. Los Azulejos

Dit zijn mooie turkoois blauwe, hydrothermaal omgezette vulkanische tuffen. Je kunt ze niet missen, want je rijdt er na een aantal kilometers tussendoor. Je kunt hier uitstappen om foto’s te maken. Meenemen van stukken steen is echter verboden. 

14. Roques de Garcia

Een toeristische trekpleister van jewelste. Grillig gevormde en gekleurde trachiet en fonolietrotsen met fraai gekleurde tuflagen. Wandel er naar toe. Deze rotsen zijn blijven staan na een enorme Pliniaanse uitbarsting, waarbij de grote uitblazingscaldera Las Canadas is gevormd. De resten van deze enorme uitbarsting vind je terug op het hele zuidelijke deel van het eiland. Op de Autopista del Sur naar de hoofdstad Santa Cruz zie je overal geelwitte puimsteentuf, afkomstig van pyroclastische stromen van de Canadasvulkaan. Deze uitbarsting moet ongeveer 160.000 jaar geleden hebben plaatsgevonden

15. Bezoek aan de Teide

Afhankelijk van de wind kun je met de kabelbaan naar 3600 meter hoogte. Moet je doen. Adembenemend uitzicht over de caldera met zijn lavauitvloeiingen. Het kan er flink koud en winderig zijn. Een must! Bij vooraanmelding kun je een ticket kopen voor een wandeling naar de top van de Teide op 3817 meter hoogte. 

16. Montana Blanca en obsidiaan

Verder rijden richting El Portillo. Je rijdt na een poosje door een landschap met fijne witte puimsteen met veel donkere stenen en rotsblokken. Het lijkt net alsof deze nat zijn. Dit is allemaal zwarte obsidiaan, vulkanisch glas. 

17. Slakkenvulkanen

Vlak voor El Portillo zie je rechts van de weg in het bruine landschap kleine kegels van slakkenvulkanen. Deze kun je makkelijk beklimmen. Ze hebben opvallend grote krateropeningen.

18. Piedra de Rosa, een 'bloem' van basalt.

Op de kruising hou je links aan richting Aguamansa en La Orotava. Bij Aguamansa ligt direct rechts van de weg een geologisch monument. Het is de 'Piedra de Rosa', een doorsnede van een oude lavastroom met radiair gespleten basaltzuilen. Net een bloem. Is zo'n 10 meter groot. Parkeren is niet moeilijk.

19. Hagedissen

Doorrijden naar beneden. Het is de moeite waard om, voordat je bij Aguamansa bent, dus nog boven de wolken, op een picknickplaats te stoppen. Je staat verbaasd over de grote hagedissen die er rondlopen. Grote joekels soms ook en prachtig groen. Gooi wat broodkruimels of stukjes fruit en ze komen te voorschijn.

20. Orotava

Je rijdt op een gegeven moment door de wolken (mist) naar beneden. De wolken komen door de passaatwind, die hier altijd uit het noordoosten waait. Het is hier veel vochtiger. Bij Orotava rij je door de groentetuin van Tenerife. Het landschap ziet er totaal anders uit dan aan de zuidkant van het eiland.

21. Botanische tuin in Puerto de la Cruz

Via Orotava noordoostwaarts naar Puerto de la Cruz. Hier is een prachtige aangelegde botanische tuin. Bordjes langs de weg met 'Jardin botanico' volgen.

22. Santa Cruz de Tenerife

Op de autopista naar Santa Cruz, de hoofdstad. Hier parkeren en door de grote winkelstraat de stad in, omhoog. In centrum een fraai aangelegd park. Of bezoek de haven als dit je interesseert.

23. Anaga-gebergte

Je kunt vanaf Santa Cruz naar het oosten rijden, naar het Anaga-gebergte. Dit is een zeer oud sterk verweerd vulkanische gebergte met diepe groene valleien, ravijnen en prachtige uitzichten. Rij via de kustweg naar San Andres en vandaar door naar boven, naar El Bailladero. Hier rechtsaf richting oostpunt eiland. Je rijdt door een boslandschap met hier en daar nog restanten van het oeroude laurierbos dat van nature op Tenerife voorkwam. Het meeste bos is door de Spanjaarden verbrand en/of gekapt ten behoeve van de suikerproductie (suikerriet). Hier ook heel veel metershoge boomheide. Kies verder je eigen route naar beneden naar de noordkust naar Taganana en strand. Mooie spannende rit. Terug naar boven en rechtsaf naar San Cristobal de La Laguna. Is de oude hoofdstad en universiteitsstad van Tenerife.

24. Aeropuerto de Tenerife Norte

Direct ten westen van La Laguna ligt het oude vliegveld van Tenerife ’Aeropuerto de Tenerife Norte’. Hier vond in maart 1976 de vliegramp plaats van een KLM vliegtuig met een van PanAm, met vele honderden doden tot gevolg. Het vliegveld heeft een relatief korte landingsbaan en ligt vaak in de mist.

25. Esperanzabos, drinkwaterbron 

Op weg TF-24 westwaarts door het Esperanzabos. Hier vegen de dennen veel water uit de wolken. De bomen druipen van het vocht. Het bos hangt vol mysterieuze baardmossen. Langs de weg oude verweerde basaltzuilen, met sferoïdale verwering. Heel mooi te zien. 

26. Guimar en zijn vallei

Neem de afslag links naar Guimar (weg TF-525). Mooie kronkelweg naar de kust, naar Guimar. Hoe lager je komt hoe meer bewoning. De weg loopt door een brede vallei. Rechts kun je de steile rand van de vallei zien. Hier heeft in het verleden een aardverschuiving plaatsgevonden, waarbij een deel van het eiland in zee is weggegleden.

Bij Guimar zoek je de autopista weer op richting Los Cristianos en Playa de Las Americas.

27. Nog een must!

Als je voor de afslag boven op de Cordillera Dorsal - de kam dus van het eiland - naar Guïmar rechtdoor rijdt richting El Portillo/Las Canadas, kom je bij Mirador Caramujo. Hier fantastische uitzichten op de Teide en de Valle Orotava.

28. Mirador de la Tarta

Even verderop bij Mirador de La Tarta prachtige, kleurig gelaagde tuf- en lapilli afzettingen. Is de mooiste tufafzetting op Tenerife. Moet je gezien hebben.