Botnische Golf

Voor informatie over voorkomen en zwerfsteen-beschrijvingen: zie 'Zwerfstenen in Beeld >Zwerfsteensoorten'

Botnische Golf porfieren

Botnische gneis-granieten

Rödö-rapakivi's