Midden-Zweden

Voor informatie over voorkomen en zwerfsteen-beschrijvingen: zie 'Zwerfstenen in Beeld >Zwerfsteensoorten'

Oostzee-gebied voor de kust Stockholm

Uppland-granieten

Stockholm en omgeving

Dala-granieten 

Dala-porfieren

Dala-porfierieten

Dalarna. Overige zwerfsteentypen