Oslo-gebied

Voor informatie over voorkomen en zwerfsteen-beschrijvingen: zie 'Zwerfstenen in Beeld >Zwerfsteensoorten'

Drammen-granieten

Drammen-rapakivi's

Ekerieten

Larvikieten

Nordmarkieten

Nefeliensyenieten

Overige Oslo-syenieten

Rhomben-porfieren

Rechthoek-porfieren

Oslo-ignimbrieten

Overige Oslo-vulkanieten

Oslo-gabbro's

Oslo-basalten