Zuid-Noorwegen

Voor informatie over voorkomen en zwerfsteen-beschrijvingen: zie 'Zwerfstenen in Beeld >Zwerfsteensoorten'

Gneizen met hoornblende porfyroblasten

Gabbro's Bamble-gebied

Grimstad- en Herefoss-granieten