Zuid-Zweden

Voor informatie over voorkomen en zwerfsteen-beschrijvingen: zie 'Zwerfstenen in Beeld >Zwerfsteensoorten'

Smaland-granieten

Smaland-porfieren

Värmland-granieten

Smaland-granieten, oost en noordoost 

Filipstad-granieten

Granieten. Overig Zuidwest-Zweden

Väggeryd-syenieten

Karlshamn- en Blekinge-granieten

Bohuslan-granieten

Overige zwerfsteentypen Zuid-Zweden