Zuidwest-Finland

Voor informatie over voorkomen en werfsteen-beschrijvingen: zie 'Zwerfstenen in Beeld >Zwerfsteensoorten'

Perniö-granieten

Microklien-granieten

Orbiculieten (Kogel-gesteenten)

Helsinkieten

Nystad-rapakivi's

Fjälskjär- en Reposaari-rapakivi's

Overige zwerfsteentypen Zuidwest-Finland