Oudemirdum-keileem

Oudemirdum-keileem is de kalkvrije variant van Voorst-keileem. Dit keileem-type is op een aantal plaatsen bij graafwerkzaamheden bij Groningen en Haren (Gr.) en verder zuidelijk op de Hondsrug bij Gieten en in Emmen aangetroffen.

 

In de zuidelijke profielwand langs de N33 bij Gieten waren drie keileemtypen door structuur- en kleurverschil goed van elkaar te onderscheiden. 

A= Nieuweschoot-keileem

B= Noordhorn-keileem

C= Voorst-keileem

 

Voorkomen van Oudemirdum-keileem

Zuidelijker op de Hondsrug zijn zowel Voorst- als Oudemirdum-keileem met zekerheid aangetroffen in een ontsluiting langs de N33 bij Gieten en verder ook op twee locaties in Emmen (tunnel in de Hondsrugweg en bij graafwerkzaamheden op het terrein van de nieuwe dierentuin in Emmen).

 

Het bovenste deel van één van de schollen Voorst-keileem langs de N33 bij Gieten, op de overgang naar dekzand uit de Weichsel-ijstijd, is door verwering en uitloging ontkalkt. Hetzelfde is het geval met de nesten Emmen-keileem. 

 

 

Voorst-keileem - Kreupelstraat, Groningen

In de kleirijke, rossig bruinrode keileem steken de kalkconcreties iets naar buiten uit. Met zoutzuur bruist dit keileemtype hevig.  

Oudemirdum-keileem - N33 bij Gieten (Dr.)

Door uitloging is het kalkgehalte in dit keileem-type tot vrijwel nul gereduceerd. Ook de karakteristieke kalkconcreties en kalkzwerfstenen hebben hierdoor het loodje gelegd. 

 

Beide keileemvarianten kwamen bij Gieten boven elkaar in één profiel voor. De herkenning van Oudemirdum-keileem is in het profiel niet makkelijk. De kenmerkende kalkconcreties zoals in het Voorst keileem-type ontbreken. Ook glad gepolijste Paleozoïsche kalkzwerfstenen ontbreken. Verder geeft de kleur van Oudemirdum-keileem evenmin houvast. Door oxidatie en reductie is Oudemirdum vaak roestbruin met lichtkleurige, soms ietwat blauwgroene vlekken en aders. Een duidelijk kenmerk is dat kluiten Voorst- en Oudemirdum-keileem, dankzij het hoge kleigehalte bij droging op een bijzondere manier in kleiprisma’s uiteenvallen. Andere meer zandige keileemtypen doen dit niet.

 

Oudemirdum-keileem - Terrein Wildlands, Emmen

Kluiten Voorst- en Oudemirdum-keileem vallen bij droging snel uiteen in hoekige kleiprisma's. Dit wordt veroorzaakt door het hoge kleigehalte van dit keileem-type.