Metamorfe zwerfstenen in het kort

 

In Finland, Zweden en Noorwegen komen op uitgebreide schaal gesteenten voor die net als stollingsgesteenten uit kristallen zijn opgebouwd, maar een heel andere ontstaanswijze hebben. Deze groep gesteenten vat men samen als metamorfe gesteenten, ook wel omzettingsgesteenten genoemd. Metamorfieten hebben dikwijls een gestreept uiterlijk. Lichte strepen, banden, oogvormingen en vlekken wisselen vaak af met donkerder partijen. Deze gestreepte gesteenten noemt men in het algemeen gneis.

Gneizen zijn metamorfe ofwel omzettingsgesteenten,  die bij zeer hoge drukken en temperaturen, diep in de aardkorst uit andere steensoorten zijn ontstaan. Ze hebben daar als het ware een metamorfose, een verandering ondergaan. Men noemt hen daarom metamorfe gesteenten. Het klinkt misschien vreemd, maar kleiafzettingen kunnen in de loop van de tijd verharden tot kleisteen en vervolgens metamorfoseren via leisteen en schist tot gneis en uiteindelijk wellicht tot een nieuw type graniet.

 

 

Metamorfe zwerfstenen zijn bijzonder variabel van uiterlijk. De variatie onder gneizen is welhaast eindeloos. Dat maakt ook dat de precieze herkomst van metamorfe gesteenten vrijwel niet is vast te stellen. Vergelijkbare typen komen op verschillende plaatsen in Zweden en Finland voor.