In één oogopslag

Zwerfstenen zijn normale gesteenten. Je herkent ze het best aan hun bouwstenen ofwel de bestanddelen waar ze uit zijn opgebouwd. Met behulp van een loep of beter nog met een binoculair kom je een heel eind. Belangrijk is hoe zwerfstenen er uitzien. Het uiterlijk van de steen vertelt veel over zijn ontstaan.
 

Voor een beginnende verzamelaar is het bekijken van stenenfoto's van groot belang. Het verschil tussen een graniet en een zandsteen wordt snel duidelijk. Ook valt uit de foto's te leren dat een gneis er anders uit ziet dan een graniet.

Gesteenten ontstaan op verschillende plaatsen in de aardkorst, maar ook aan het aardoppervlak. Denk maar aan lava die uit een vulkaankrater stroomt. Op basis van  ontstaanswijze verdeelt men gesteenten in een drietal hoofdcategorieën. Het is goed om te onthouden dat tussen deze groepen geen strikte scheiding bestaat. Sommige sedimentaire gesteenten rangschikt men onder magmatische gesteenten. Ook de scheiding tussen metamorfe gesteenten en beide andere groepen is niet altijd duidelijk.  Desondanks zijn de globale verschillen tussen de drie categoriën gesteenten goed op foto's weer te geven.
 

Welke groepen onderscheiden we? 

Magmatische gesteenten

Deze noemt men ook wel stollingsgesteenten 

Sedimentaire gesteenten

Deze noemt men ook wel afzettingsgesteenten

Metamorfe gesteenten

Deze duidt men aan als metamorfieten ofwel omzettingsgesteenten

Hieronder worden per categorie vier verschillende zwerfstenen afgebeeld

Magmatische gesteenten