Veelvoorkomende zwerfstenen

Je hebt zwerfsteensoorten die je niet vaak vindt en stenen die je bij wijze van spreken 'huismussen' zou kunnen noemen. Daartussen ligt een wereld aan zwerfstenen, elk met eigen kenmerken en een bijzonder verhaal van herkomst en ontstaan. Ondanks de verschillen is het niet moeilijk om 'grip' op deze veelheid te krijgen. Zwerfstenen kun je namelijk in groepen indelen, die een aantal gemeenschappelijke kenmerken gemeen hebben.
 

Veel voorkomende zwerfstenen zijn bijvoorbeeld granieten, gneizen en zandstenen. Met elkaar vormen zij meer dan 80% van alle zwerfstenen. Het is daarom belangrijk om van deze zwerfsteensoorten de algemene kenmerken te leren kennen, zodat je die kunt vertalen in beelden.

Filipstad-graniet - Werpeloh (Dld.)

Myloniet-gneis - Werpeloh (Dld.)

Rode gelaagde zandsteen - Exloo (Dr.)

Als je bijvoorbeeld graniet van een gneis kunt onderscheiden, dan is het herkennen van afzonderlijke typen binnen die groepen niet zo moeilijk meer. Het onderscheid tussen een biotietgneis en een muscovietgneis is dan gauw te maken. Vanuit die basisbeelden bouw je langzamerhand een 'fotoboek' op in je hoofd. Daar komen vanzelf de afwijkingen en overgangen bij. Kortom, de wereld van stenen ligt dan op grijpafstand voor je open.

Hieronder zijn een aantal veel voorkomende zwerfsteensoorten afgebeeld.

 

Bent u na het bekijken van de foto's in dit onderdeel nieuwsgierig naar meer informatie over zwerfsteensoorten, kijk dan in het menu-onderdeel 'Welke steen heb ik? '.

 

Magmatische zwerfstenen

Graniet

Rapakivi-graniet

Pegmatiet

Schrift-graniet

Dioriet

Gabbro

Graniet-porfier

(Kwarts)-porfier

Diabaas

Diabaas-porfieriet

Basalt

Paleo-basalt (melafier-amandelsteen)

Sedimentaire zwerfstenen

Vuursteen

Conglomeraat

Zandsteen

Zandsteen met levenssporen

Kalksteen

Metamorfe zwerfstenen

Gneis

Ogen-gneis

Amfiboliet

Kwartsiet

Helleflint

Migmatiet