Aland-apliet

Aland-apliet is een fijn tot kleinkorrelige rapakivigraniet. Het maakt een uitermate gelijkmatige indruk. Het gesteente vormt vooral smalle en bredere gangen in het rapakivigesteente. 

De eigenlijke apliet bestaat uit een zeer fijn mengsel van kaliveldspaat en kwarts. Donkere mineralen zijn vrijwel afwezig. Kaliveldspaat en kwarts bezitten geen eigen vorm. De kleur van het gesteente is grijsrood, geelrood tot steenrood. In sommige zwerfstenen valt een tendens waar te nemen waarbij de structuur in lichte mate granofierisch wordt. Ook dit laatste gesteente vormt gangen in de rapakivigraniet.

Als zwerfsteen is Aland-apliet volstrekt niet zeldzaam. Soms komen we zwerfstenen tegen waarin het gangkarakter (spleetvulling) van de apliet duidelijk zichtbaar is.

 

Aland-rapakivi met gangen (=spleetvullingen) van Aland-apliet - Zwerfsteen van Ellertshaar (Dr.)

 

 

Aland-apliet - Zwerfsteen van Neuenkirchen (Dld.)

Rechts overgang naar Aland-rapakivi

 

 

Aland-apliet - Zwerfsteen van Borger (Dr.)

 

Aland-apliet - Zwerfsteen van Borger (Dr.)

Aland-apliet - Zwerfsteen van Borger (Dr.)

Aland-apliet - Zwerfsteen van Borger (Dr.)

 

 

Aland-apliet - Zwerfsteen van Borger (Dr.)

Aland-apliet - Zwerfsteen van Groningen

 

 

Aland-apliet - Zwerfsteen van Emmerschans (Dr.)

 

 

Aland-apliet - Zwerfsteen van Borger (Dr.)

Aland-apliet - Zwerfsteen van Borger (Dr.)

Door verwering gebleekt exemplaar

Aland-apliet, type Eckerö - Zwerfsteen van Emmerschans (Dr.)