Aland-graniet

Lijkt soms veel op Aland-rapakivi, maar mist (geringde) ovoïden. Kleur en structuur variëren nogal. Gelijkkorrelige, zwak-porfierische en porfierische typen komen algemeen voor. Door verwering in zandige bodems is Aland-graniet vaak bleek van kleur tot bijna wit. Onverweerd uit keileem is Aland-graniet rood-oranje-geel gevlekt, rood met oranje vlekken tot bruinrood.

 

Aland-graniet - Zwerfsteen van Borger (Dr.)

Aland-graniet - Zwerfsteen van Emmerschans (Dr.)

 

 

Aland-graniet - Zwerfsteen van Nijbeets (Fr.)

Aland-graniet - Zwerfsteen van Nijbeets (Fr.)

Aland-graniet - Zwerfsteen van Elmenhorst (Dld.)

 

 

Aland-graniet - Zwerfsteen van Borger (Dr.)

Aland-graniet, detail

 

 

Aland-graniet - Zwerfsteen van Borger (Dr.)

Aland-graniet - Zwerfsteen van Gieten (Dr.)

Aland-graniet - Zwerfsteen van Valthe (Dr.)

 

 

Aland-graniet - Zwerfsteen van Groningen

Aland-graniet - Zwerfsteen van Kasseedorf (Dld.)

Aland-graniet - Zwerfsteen van Haren (Gr.)

Aland-graniet - Zwerfsteen van Emmerschans (Dr.)

 

 

Aland-graniet - Zwerfsteen van het Hoge Veld, Norg (Dr.)

Aland-graniet - Zwerfsteen van Groningen

Aland-graniet - Zwerfsteen van het Hoge Veld, Norg (Dr.)

 

 

Aland-graniet - Zwerfsteen van Borger (Dr.)

Aland-graniet. detail

Aland-graniet - Zwerfsteen van Borger (Dr.)

 

 

Aland-graniet, detail

Aland-graniet - Zwerfsteen van Borger (Dr.)

Aland-graniet, detail

Aland-graniet - Zwerfsteen van het Hoge Veld, Norg (Dr.)

 

 

Aland-graniet - Zwerfsteen van Groningen

Aland-graniet - Zwerfsteen van Damsdorf (Dr.)

 

 

 

Terug