Aland porfier-apliet

Is een rapakivigesteente met een zeer fijne, gelijkkorrelige grondmassa van voornamelijk kwarts en kaliveldspaat. Donkere mineralen ontbreken grotendeels. Mineraalkorrels van plagioklaas zijn in gering aantal aanwezig. Ze vallen niet op.

In de grondmassa 'zweven' grotere eerstelingkristallen van roodachtige kaliveldspaat. Sommige ervan zijn omgeven door een (brede) mantel van plagioklaas. Verder komen verspreid grotere, rondachtige kwartsen voor. Sommige typen bevatten vrije plagioklazen. 

Porfier-aplieten komen in de meeste rapakivi-massieven voor. De herkomst is niet altijd aan te geven.

 

 

Porfier-apliet - Zwerfsteen van Borger (Dr.)

 

 

Porfier-apliet - Zwerfsteen van Borger (Dr.)

Porfier-apliet - Zwerfsteen van Borger (Dr.)

 

 

Porfier-apliet - Zwerfsteen van Gieten (Dr.)

Een type met opvallend veel rondachtige, gecorrodeerde kwartsen.

 

Porfier-apliet - Zwerfsteen van Gieten (Dr.)

 

 

Porfier-apliet - Zwerfsteen van Zuidlaren (Dr.)

Porfier-apliet - Zwerfsteen van Zuidlaren

Detail met eerstelingkristallen van kaliveldspaat, waarvan de meeste omgeven zijn door een brede zoom van plagioklaas.

 

 

Porfier-apliet - Zwerfsteen van Zuidlaren (Dr.)

 De grondmassa bestaat uit een fijnkorrelig, aplietisch mengsel van kwarts en kaliveldspaat

Porfier-apliet - Zwerfsteen van Zuidlaren (Dr.)

Detail met ovoïde van kaliveldspaat omgeven door een kristallografisch begrensd plagioklaaskristal. De ovoïde is doorspekt met kleine kristallen van witte plagioklaas.

Porfier-apliet - Zwerfsteen van Zuidlaren (Dr.)

Gecompliceerd eerstelingkristal. Centraal zichtbaar is een rondachtige ovoïde van kaliveldspaat, doorspekt met kleine donkere insluitseltjes van hoornblende en biotiet. De ovoïde is omgeven door een smalle mantel van plagioklaas. Daaromheen heeft zich een kaliveldspaatkristal gevormd, die rechts een gezoneerde bouw toont. 

 

Terug