Haga-graniet

Haga-graniet is een zeer gelijkmatige rapakivi-graniet, meest met een rode, (geel)oranje. bruin-roze of geelbruine kleur. Lichtkleurige, bijna witte variëteiten komen ook voor. Haga-graniet bestaat voornamelijk uit een tweetal mineralen: kaliveldspaat en kwarts. De eerste verleent de graniet zijn kleur. Kwarts vormt idiomorfe, soms hoekig begrensde korrels van 1 tot 2 mm grootte. De kleur verloopt van heldergrijs, via rookkleurig naar bijna zwart. De kwartskorrels zijn vaak kransvormig om de veldspaten gerangschikt. Plagioklaas is ondergeschikt aanwezig. Het mineraal ontbreekt ook dikwijls. Donkere mineralen als biotiet en heel zelden hoornblende komen voor, doorgaans in gezelschap van plagioklaas. 

 

Haga-graniet - Zwerfsteen van Borger (Dr.)

Deze roodachtige graniet is door verwering verbleekt

 

Haga-graniet - Zwerfsteen van Groningen

Geel-oranje type met meer verspreide idiomorfe kwartsen.

Haga-graniet - Zwerfsteen van Groningen

Dit type vormt een overgang naar Aland-graniet.

 

Haga-graniet - Zwerfsteen van De Pol, Peize (Dr.)

Haga-graniet - Zwerfsteen van Hoogkerk (Gr.)

Haga-graniet - Zwerfsteen van Drachten

Gezaagd en gepolijste zwerfsteen

 

Haga-graniet - Zwerfsteen van Emmerschans (Dr.)

Haga-graniet - Zwerfsteen van Emmerschans (Dr.)

Haga-graniet - Zwerfsteen van Exloo (Dr.)

Haga-graniet - Zwerfsteen van Gieten (Dr.)

 

Haga-graniet - Zwerfsteen van Hoogkerk (Gr.)

 

Haga-graniet - Zwerfsteen van Peize (Dr.)

Haga-graniet - Zwerfsteen van Haren (Gr.)

 

Haga-graniet - Zwerfsteen van Emmerschans (Dr.)

Haga-graniet - Zwerfsteen van Opende (Gr.)

Haga-graniet - Zwerfsteen van Emmerschans (Dr.)

 

Haga-graniet - Zwerfsteen van Emmerschans (Dr.)

De kwartsen in Haga-graniet zijn idiomorf. Zij vormen kleine, hexagonale dubbelpiramides. Ontstaan als 'hoge' kwarts, zijn de kwartsen door drukvermindering in normale kwarts overgegaan. Hoge kwarts ontstaat bij een kristallisatie-temperatuur hoger dan 573 graden.

 

Haga-graniet - Zwerfsteen van Wezuperbrug (Dr.)

 

Haga-graniet, detail van de steen hiernaast.

Haga-graniet - Zwerfsteen van Ellertshaar (Dr.)

Haga-graniet - Zwerfsteen van Emmerschans (Dr.)

Haga-graniet - Zwerfsteen van Emmerschans (Dr.)

 

Haga-graniet - Zwerfsteen van Exloo (Dr.)

In sommige Haga-granieten komt plagioklaas in een hoger percentage voor. Het veldspaatmineraal vormt witte vlekjes in het gesteente.

 

Haga-graniet - Zwerfsteen van Emmerschans (Dr.)

Haga-graniet - Zwerfsteen van Emmerschans (Dr.)

Breukvlak

 

Terug