Prick-graniet

 Opvallend in Prick-graniet zijn de regelmatig verspreide kleine, zwarte biotiet-aggregaatjes. Ze geven deze fijnkorrelige rapakivi-graniet een gespikkeld uiterlijk. Aantal biotietvlekjes en ook de grootte ervan variëert.

Prick-graniet is een fijnkorrelig gesteente dat in hoofdzaak bestaat uit een meest lichtkleurig, zeer gelijkmatig, suikerkorrelig mengsel van kaliveldspaat en kwarts. De naam apliet duidt hier op. Net als de overige rapakivi-granieten zijn van Prick-graniet talloze (kleur) variëteiten bekend.

Verspreid in het gesteente komen een gering aantal eerstelingen voor van grijze rondachtige kwarts, vergezeld van licht getinte eersteling-kristallen van kaliveldspaat. In een enkel geval zijn ommantelde ovoïden aanwezig. 

Prick-graniet komt in Scandinavië in verschillende rapakivi-gebieden voor. Het is vrijwel niet mogelijk om zwerfstenen met zekerheid tot één bepaald rapakivi-massief te herleiden.

 

Prick-graniet - Zwerfsteen van Wilsum (Dld.)

 

Prick-graniet - Zwerfsteen van Groningen

Prick-graniet - Zwerfsteen van Neuenkirchen (Dld.)

De zwerfsteen bevat een plagioklaas-ommantelde kaliveldspaat-ovoïde.

 

Prick-graniet - Zwerfsteen van Borger (Dr.)

Prick-graniet - Zwerfsteen van Emmerschans (Dr.)

Prick-graniet - Zwerfsteen van Emmerschans (Dr.)

 

Prick-graniet - Zwerfsteen van Emmerschans (Dr.)

Afwijkend type met talrijke eersteling-kristallen van plagioklaas. Verspreid in het gesteente komen onregelmatige aggregaten van biotiet voor.

Prick-graniet is in veel gevallen een porfier-apliet vanwege de aanwezigheid van eersteling-kristallen van kaliveldspaat, kwarts en in de zwerfsteen hierboven van plagioklaas.