Pyterliet

Pyterliet is één van de vele roodachtige tot meer geelbruine rapakivigranieten. Als zwerfsteen is pyterliet niet zeldzaam, zeker niet in het Hondsruggebied in Oost-Drenthe. Kenmerkend aan pyterliet is het nagenoeg ontbreken van de rapakivistructuur. Rondachtige veldspaten (ovoiden) die door een mantel van plagioklaas zijn omgeven, ontbreken nagenoeg geheel. Plagioklaas is in wisselende hoeveelheden aanwezig. Soms ontbreekt het mineraal bijna. De kwartsen zijn kransvormig om de veldspaten gerangschikt.

 

 

Pyterliet - Zwerfsteen van Hubertsberg, Oostzee (Dld.)

 

 

Pyterliet - Zwerfsteen van Groningen

Pyterliet - Zwerfsteen van Groningen

Detail met ovoïde en zonair gerangschikte donkere insluitsels

 

 

Pyterliet - Zwerfsteen van Groningen

Detail met minerale bestanddelen

Pyterliet - Zwerfsteen van Groningen

Pyterliet - Zwerfsteen van Gieten (Dr.)

 

 

Pyterliet - Zwerfsteen van Borger (Dr.)

Verweerd en gebleekt exemplaar

 

 

Pyterliet - Zwerfsteen van Emmerschans (Dr.)

Pyterliet - Zwerfsteen van Borger (Dr.)

Pyterliet - Zwerfsteen van het Hoge Veld, Norg (Dr.)

Roodachtig verweerd exemplaar

 

 

Pyterliet, type Prastö - Zwerfsteen van Groningen

Pyterliet, type Prastö - Zwerfsteen van Emmerschans (Dr.)

 

 

Pyterliet - Zwerfsteen van Ouwsterhaule (Fr.)

Pyterliet - Zwerfsteen van het Hoge Veld, Norg (Dr.)

Verweerd en gebleekt exemplaar

 

 

Pyterliet van Aland of van Kökar - Zwerfsteen van Neuenkirchen (Dld.)

Dit type pyterliet met zijn grote oranje tabletvormige kaliveldspaten en rijkelijk aanwezige plagioklaas, zou een aanwijzing kunnen zijn voor een herkomst uit het rapakivimassief van Kökar

 

 

Terug