Angermanland Tweeglimmer-graniet

Tweeglimmer-graniet - de naam zegt het al- bevat twee glimmersoorten: zilverwitte muscoviet en zwarte biotiet. Het gesteente vormt een aantal voorkomens in Angermanland in de provincie Västernorrlands, aan de Botnische Golf in Zweden. Het gebied staat ook bekend als 'De Hoge Kust' (Höga Kusten). Het bestaat uit een afwisseling van meren, baaien, vlakke heuvels, steile granietkliffen en rotsachtige eilanden die uit de zee oprijzen.

In de laatste ijstijd was dit deel van Zweden bedekt door een landijspakket van ruim 3000 meter dik! In de loop van duizenden jaren drukte de ijsmassa met zijn gewicht de aardkorst vele honderden meters omlaag. Nadat in het warme Holoceen, zo'n 9600 jaar geleden, het ijs was weggesmolten, veerde de aardkorst langzaam omhoog. Door deze postglaciale opheffing is het land sindsdien 285 meter gestegen. Dit proces gaat nog steeds door. Ieder jaar stijgt het land met 8mm. 

Angermanland tweeglimmer-gneis-graniet - Zwerfsteen van Emmerschans (Dr.)

Tweeglimmer-graniet bestaat uit middel- en grofkorrelige typen, die op enkele plaatsen ook gneisgranietisch ontwikkeld zijn. De bekendste Tweeglimmer-graniet van Angermanland komt voor rond de stad Ornsköldsvik. Het grovere, fraaiere type tweeglimmergraniet komt in een rose en in een grijswitte variant voor bij Hernösand op de eilanden Hernön, Lungön en een paar kleinere eilanden in de buurt. In Oost-Baltische zwerfsteengezelschappen is Angermanland tweeglimmer-graniet niet erg zeldzaam.

Angermanland tweeglimmer-graniet

Voorbeelden van klein- en middelkorrelige zwerfsteentypen

Angermanland tweeglimmer-graniet - Drogeham (Fr.)

Grijs kleurtype.

Angermanland tweeglimmer-graniet, detail van de steen hiernaast

Angermanland tweeglimmer-graniet - Zwerfsteen van Exloo (Dr)

Grijs kleurtype.

Angermanland tweeglimmer-graniet, detail van de steen hiernaast

Angermanland tweeglimmer-graniet - Zwerfsteen van Groningen

Grijs kleurtype.

Angermanland tweeglimmergraniet - Zwerfsteen van Groningen

Grijs kleurtype.

Angermanland tweeglimmer-graniet - Zwerfsteen van Exloo (Dr.)

Lichtroze kleurtype.

Angermanland tweeglimmer-graniet, detail van de steen hiernaast

Angermanland tweeglimmer-graniet - Zwerfsteen van het Hoge Veld, Norg (Dr.)

Rose kleurtype.

Angermanland tweeglimmer-graniet, detail van de steen hiernaast

Hernö tweeglimmer-graniet

 

Hernö tweeglimmer-graniet - Zwerfsteen van Ees (Dr.)

Hernö tweeglimmer-graniet, detail van de steen hiernaast

Hernö tweeglimmer-graniet - Zwerfsteen van Exloo (Dr.)

Zwakporfierisch grijs type.

Hernö tweeglimmer-graniet, detail van de steen hiernaast

In het gesteente komen verspreid eersteling-kristallen voor van grijsblauwe kaliveldspaat.

Hernö tweeglimmer-graniet - Zwerfsteen van Exloo (Dr.)

Verweerde en verkleeurde buitenzijde van de zwerfsteen.

Hernö tweeglimmer-graniet - Zwerfsteen van Emmerschans (Dr.)

Grij kleurtype met apatiet.

Hernö tweeglimmer-graniet, detail van de steen hiernaast

Onderaan in het midden is een klein kristal van blauwe apatiet te zien.

Rose kleurtypen van Hernö tweeglimmer-graniet

Hernö tweeglimmer-graniet - Zwerfsteen van Borger (Dr.)

Hernö tweeglimmer-graniet - Zwerfsteen van Exloo (Dr.)

Hernö tweeglimmer-graniet - Zwerfsteen van Groningen

Hernö tweeglimmer-graniet - Zwerfsteen van Exloo (Dr.)

Rose kleurtype.

Hernö tweeglimmer-graniet, detail van de steen hiernaast

Hernö tweeglimmer-graniet - Zwerfsteen van Emmerschans (Dr.)

Hernö tweeglimmer-graniet, detail van de steen hiernaast

Hernö tweeglimmer-graniet - Zwerfsteen van Groningen

Hernö tweeglimmer-graniet, detail van de steen hiernaast