Lavendelblauw verkiezelde fossielen

In het noordoosten en oosten van ons land wint men in zandzuigerijen kwartszand. Deze zandafzettingen zijn in het Vroeg-Pleistoceen door het riviersysteem van de Eridanos afgezet. In de hopen met uitgezeefd grind komen tal van verkiezelde fossielen voor. Door hun aansprekende vormen en structuren zijn deze fossielen zeer in trek bij verzamelaars.

Van oudsher zijn van deze verkiezelde fossielen fraaie vondsten bekend uit zandontsluitingen in Twente en de aangrenzende Wilsumer Berge in Duitsland. 

Bekend is dat soortgelijke verkiezelde fossielen ook in zandzuigerijen in Drente en in Groningen worden gevonden. Weliswaar staan deze fossielen door hun geringere grootte bij de Twentse vondsten in de schaduw, in diversiteit doen
ze er geenszins voor onder.